fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przedsiębiorstwo energetyczne nie ma legitymacji by żądać stwierdzenia nieważności decyzji o zwrocie nieruchomości

Adobe Stock
Interes faktyczny nie daje legitymacji do żądania stwierdzenia nieważności decyzji o zwrocie wywłaszczonej działki – przypomniał niedawno przypomniał niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.

Przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło do wojewody o stwierdzenie nieważności prawomocnej decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości. Przedmiotowa decyzja dotyczyła działki, która została wywłaszczona na podstawie art. 35 ustawy z 12 marca 1985 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości i następnie została zwrócona osobie fizycznej. Wywłaszczenie w tym wypadku polegało na zainstalowaniu na działce urządzeń technicznych służących do przesyłania energii elektrycznej. Istnienie takiej należącej do przedsiębiorstwa infrastruktury na zwróconej działce miało przesądzać o istnieniu interesu prawnego wnioskodawcy.

Wojewoda stwierdził, że przedsiębiorstwo energetyczne nie posiada w sprawie interesu prawnego i nie ma legitymacji by wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej. Stąd, działając na podstawie art. 61a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.), wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępow...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA