fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Odszkodowania za hałas samolotów: więcej czasu na pozew

shutterstock
Właściciele, którzy mają ograniczoną swobodę w dysponowaniu swoją nieruchomością ze względu na ochronę środowiska, dostaną pięć lat na ubieganie się o odszkodowanie z tego tytułu.

We wtorek w senackiej Komisji Ustawodawczej odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa ochrony środowiska, ważnej dla właścicieli nieruchomości położonych w sąsiedztwie lotniska, na obszarach Natura 2000, parków krajobrazowych czy rezerwatów. Jej autorem są senatorowie.

Chodzi konkretnie o zmianę art. 129 ust. 4 tego prawa. Do niedawna przepis przewidywał dwuletni termin na ubieganie się o rekompensatę za ograniczenia w gospodarowaniu nieruchomościami ze względu na ochronę środowiska. Na podstawie tego przepisu, gdy działki są położone np. w strefie ograniczonego użytkowania lotnisk, można domagać się odszkodowań za nadmierny hałas i spadek wartości nieruchomości. Można też żądać poprawy akustyki budynków mieszkalnych czy wykupu nieruchomości.

Projekt przewiduje pięcioletni termin na dochodzenie roszczeń. Zawiera również rozwiązania dla osób, które już raz występowały z roszczeniami, ale wcześniej się im nie powiodło.

Z proponowanych rozwiązań wynika, że jeżeli termin, o którym mowa w art. 129 ust. 4 (tj. pięć lat) upłynął przed dniem wejścia w życie nowelizacji prawa ochrony środowiska, z roszczeniem o odszkodowanie będzie można wystąpić w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie noweli. Natomiast tam, gdzie roszczenia nie wygasły przed wejściem w życie noweli, będzie obowiązywał dłuższy, pięcioletni termin.

Czytaj też:

Przepisy przejściowe będą miały znaczenie przede wszystkim dla właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości położonych w  strefie ograniczonego użytkowania lotnisk. Wielu z nich w przeszłości próbowało uzyskać odszkodowanie, ale im się to nie udało.

Tak było m.in. w przypadku osób mieszkających w okolicy warszawskiego Okęcia. Dla tego lotniska strefa ograniczonego użytkowania była ustanawiana dwukrotnie. Wiele osób wystąpiło o odszkodowanie dopiero wtedy, gdy strefę ustanowiono po raz drugi. Sądy cywilne, w tym Sąd Najwyższy, uznały, że się spóźnili. Ich zdaniem drugi akt prawny nie ustanawiał nowego obszaru, lecz podtrzymywał wcześniejsze ustalenia.

W innej sytuacji są osoby mieszkające w pobliżu lotniska w Krakowie. Tutaj nie było dwóch obszarów. Ze względu jednak na bardzo krótki termin przewidziany poprzednią ustawą, część poszkodowanych po prostu nie zdążyła. Wielu nawet nie zorientowało się, że termin biegnie. Poprzedni był tak krótki, że właściciele mogli nawet nie zdążyć wyprostować sytuacji w księgach wieczystych. Po wejściu w życie noweli i wydłużeniu terminu wielu właścicieli będzie mogło zawalczyć raz jeszcze.

Projekt powstał nieprzypadkowo. Realizuje on wyrok Trybunału Konstytucyjnego. TK uznał, że dwa lata na tego rodzaju roszczenia to zdecydowanie za mało i uchylił przepisy w tym zakresie. Odroczył utratę mocy obowiązującej tego przepisu o 12 miesięcy, czyli do marca 2019 r. TK zobowiązał również parlament do przygotowania przepisów. Jest więc bardzo mało czasu na prace nad nowymi regulacjami. Z chwilą wejścia w życie wyroku TK przestanie bowiem obowiązywać zakwestionowany przepis. Jeśli zabraknie nowych przepisów, będzie luka w prawie.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Etap legislacyjny: pierwsze czytanie w Senacie

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA