Tag:

Prawo Sąsiedzkie

Kara dla sąsiada blokującego inwestycję

Uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę często jest nadmiernie wydłużane z powodu protestów sąsiedzkich. Nie ma narzędzi prawnych do obrony przed nimi.

Sylwesterowe krzywdy i szkody bez taryfy ulgowej

1 stycznia rano zeszłego roku policja informowała że w noc sylwestrową strażacy wyjeżdżali 1001 razy, a w pożarze zginęła osoba. Było też 7 innych ofiar śmiertelnych głównie wypadków drogowych a oddziały chirurgii urazowej są w tym czasie oblężone pacjentami. To powinno być ostrzeżeniem.

Arkadiusz Turczyn: Zakaz immisji

Ochrona przed częstym zjawiskiem, jakim są immisje, jest wielowymiarowa. W zależności od konkretnej sytuacji, szeroko pojętej intensywności naruszenia, od strony karnoprawnej możemy niekiedy mówić o nękaniu, naruszeniu prywatności, rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu. Administracyjnoprawnie uwzględnić należy chociażby aspekty ochrony środowiska. W tych przypadkach osoba dotknięta określonym zachowaniem musi jednak liczyć na zrozumienie i chęć podjęcia czynności przez organy ochrony prawnej. W zakresie cywilnoprawnym – swobodniejszym w korzystaniu, choć nie zawsze tak samo skutecznym jak publicznoprawne sankcje – mamy do czynienia z wyraźnym zakazem immisji, niemniej z uwagi na trudności w konstrukcji roszczenia, zwłaszcza od strony podmiotowej, przychodzi nam też z pomocą judykatura.

Ule i loty pszczół to nie sprawa samorządu

Rada gminy nie posiada kompetencji do tego, aby doprecyzować regulacje kodeksowe dotyczące prawa sąsiedzkiego w akcie prawa miejscowego.

Ze „śpiącymi” policjantami można skutecznie walczyć w sądzie

Nowa organizacja ruchu może utrudniać wykonywanie prawa własności domu – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Kiedy płacić za hałas przy lotnisku

– Nie ma odpowiedzialności za wszystkie niekorzystne zmiany otoczenia wokół nieruchomości – wskazuje prof. Magdalena Habdas, Uniwersytet Śląski, kierownik projektu odszkodowań wokół lotnisk finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Kompetencje wójta w zakresie stanu wody

Zadania związane z prawidłowym gospodarowaniem wodami należą zasadniczo do Wód Polskich. Analiza przepisów ustawy prowadzi do wniosku, że wójt posiada własne kompetencje do reagowania na zmiany stanu wód.

W centrum miasta nie wszyscy muszą mieć tyle światła, ile by chcieli

Zlokalizowanie biurowca w odległości ponad 17,5 m od budynków sąsiednich, mieści się w pojęciu „zabudowy uzupełniającej zabudowę śródmiejską”.

Karina Banaszczyk: Czy wspólnota może zakazać palenia na klatce?

Jeżeli właściciel lokalu rażąco wykracza przeciwko porządkowi domowemu, jest możliwość wniesienia powództwa do sądu.

Jak bronić się przed uciążliwym zapachem z sąsiedniej nieruchomości

- Czy właściciel hotelu, obok którego powstała przetwórnia rybna może domagać się zakończenia działalności przez przedsiębiorcę prowadzącego przetwórnię. Powodem jest zapach z przetwórni, który przeszkadza gościom hotelu i powoduje spadek liczby klientów.