Tag: Prawo Sąsiedzkie

Ule i loty pszczół to nie sprawa samorządu

Rada gminy nie posiada kompetencji do tego, aby doprecyzować regulacje kodeksowe dotyczące prawa sąsiedzkiego w akcie prawa miejscowego.

Ze „śpiącymi” policjantami można skutecznie walczyć w sądzie

Nowa organizacja ruchu może utrudniać wykonywanie prawa własności domu – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Kiedy płacić za hałas przy lotnisku

– Nie ma odpowiedzialności za wszystkie niekorzystne zmiany otoczenia wokół nieruchomości – wskazuje prof. Magdalena Habdas, Uniwersytet Śląski, kierownik projektu odszkodowań wokół lotnisk finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Kompetencje wójta w zakresie stanu wody

Zadania związane z prawidłowym gospodarowaniem wodami należą zasadniczo do Wód Polskich. Analiza przepisów ustawy prowadzi do wniosku, że wójt posiada własne kompetencje do reagowania na zmiany stanu wód.

W centrum miasta nie wszyscy muszą mieć tyle światła, ile by chcieli

Zlokalizowanie biurowca w odległości ponad 17,5 m od budynków sąsiednich, mieści się w pojęciu „zabudowy uzupełniającej zabudowę śródmiejską”.

Karina Banaszczyk: Czy wspólnota może zakazać palenia na klatce?

Jeżeli właściciel lokalu rażąco wykracza przeciwko porządkowi domowemu, jest możliwość wniesienia powództwa do sądu.

Jak bronić się przed uciążliwym zapachem z sąsiedniej nieruchomości

- Czy właściciel hotelu, obok którego powstała przetwórnia rybna może domagać się zakończenia działalności przez przedsiębiorcę prowadzącego przetwórnię. Powodem jest zapach z przetwórni, który przeszkadza gościom hotelu i powoduje spadek liczby klientów.

Mapy ułatwią walkę z hałasem

Marszałek województwa będzie mógł zobowiązać zarządcę drogi do przygotowania przeglądu ekologicznego.

Wiatraki powstaną bliżej zabudowań

Farmy wiatrowe mają powstawać bliżej domów. Liberalizację przepisów zapowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Dzieci z przedszkola za płotem nie przeszkadzają - wyrok WSA

Można zamienić dom w przedszkole. Usługi oświatowe to typowe uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej.