fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nauczyciele

Nauczyciele: od 2018 r. trudniej o urlop na poratowanie zdrowia

AdobeStock
Nie każde schorzenie będzie uprawniało nauczyciela do urlopu zdrowotnego. O potrzebie udzielenia wolnego zdecyduje lekarz medycyny pracy.

Od Nowego Roku nauczycielom będzie trudniej o urlop dla poratowania zdrowia. Dostanie go nauczyciel na walkę z chorobą zagrażającą wystąpieniem choroby zawodowej lub ze schorzeniem, w którego powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób jej wykonywania mogą odgrywać istotną rolę. Taką zmianę w Karcie nauczyciela wprowadza ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Do tej pory można było iść na urlop zdrowotny niezależnie od rodzaju schorzenia. Był po prostu udzielany w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia.

Nie dla nadużyć

To nie koniec zmian. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia będzie orzekał lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas lekarz pierwszego kontaktu. Możliwe będzie także korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej. Urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową dyrektor szkoły będzie udzielał na podstawie potwierdzonego skierowania na okres w nim ustalony.

Nauczycielom nie podobają się zmiany w Karcie nauczyciela.

– Urlop dla poratowania zdrowia pozwala nauczycielom utrzymać się na rynku pracy nawet wówczas, gdy ich stan zdrowia się pogarsza. Nadużycia w korzystaniu z tych urlopów należy oczywiście eliminować. Dyrektor szkoły czy przedszkola ma do tego odpowiednie narzędzia. Ograniczenie grona chorych nauczycieli, którzy mogą korzystać z urlopów, oceniamy natomiast krytycznie – mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Powinien przejąć ZUS

Są też i korzystne dla nauczycieli zmiany. Nowelizacja Karty nauczyciela łagodzi bowiem wymóg stażowy do skorzystania z urlopu zdrowotnego po raz pierwszy. Tak jak dotychczas nauczyciel będzie musiał przepracować nieprzerwanie co najmniej siedem lat w szkole, jednak w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć. Do tej pory trzeba było pracować na cały etat. Nadal okres pracy w szkole na stanowisku nauczyciela będzie musiał być nieprzerwany, ale za nieprzerwany będzie uznawany także okres pracy, jeśli podjęcie zatrudnienia w szkole nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole.

Niezmienny pozostanie okres urlopu dla poratowania zdrowia, z którego nauczyciele będą mogli skorzystać. Jednorazowo wyniesie nie więcej niż rok. Nauczyciel dostanie kolejny urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od zakończenia poprzedniego, a łączny jego wymiar w okresie całego zatrudnienia nie będzie mógł przekraczać trzech lat.

Przepisy przejściowe przewidują możliwość uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia na dotychczasowych zasadach pod warunkiem uzyskania orzeczenia o potrzebie jego udzielenia przed 1 stycznia 2018 r.

Zdaniem przedstawicieli samorządów zmiany dotyczące urlopów na poratowanie zdrowia idą w dobrym kierunku.

- Doprecyzowanie przepisów w zakresie udzielania urlopu dla poratowania zdrowia oraz wprowadzenie obowiązku orzekania przez lekarza medycyny pracy jest oceniane przez samorządy pozytywnie. Jednak urlopy dla poratowania zdrowia i wynagrodzenie dla nauczycieli zastępujących urlopowanego to ogromny koszt dla samorządów, który nie jest przewidziany wprost w części oświatowej subwencji ogólnej ani w rezerwie oświatowej.   Od lat postulujemy, żeby wydatki te zostały przejęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bo przecież wynikają one z choroby - mówi Katarzyna Liszka-Michałka, ekspert Związku Polaków Polskich.

Koniec z dodatkami

Zmiany w Karcie nauczyciela, które wchodzą w życie od Nowego Roku, dotyczą nie tylko urlopów dla poratowania zdrowia. Zostaną uchylone przepisy przyznające prawo do lokalu mieszkalnego, dodatku mieszkaniowego i działki gruntu do użytkowania.

– Rząd zwleka z podwyżkami dla nauczycieli, ale dodatki już odbiera – zaznacza Sławomir Broniarz.

Zmienią się także zasady udzielania urlopu wypoczynkowego dyrektorom. Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, zarówno w szkole, jak i przedszkolu, będą korzystać z urlopu wypoczynkowego na zasadach określonych dla nauczycieli placówek nieferyjnych.

12 912 etatów ?zajmują w tym roku szkolnym nauczyciele na urlopach na poratowanie zdrowia. To o 897 etatów więcej niż rok wcześniej

Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – z wyjątkiem niektórych przepisów, DzU z 29 listopada 2017 r., poz. 2203

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA