fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Okręgowy inspektor pracy zweryfikuje umowę na czas określony

123RF
Nawet 30 tys. zł grzywny zapłaci szef, który nie poinformuje okręgowego inspektora pracy o zawarciu długoterminowej umowy na czas określony.

Od 22 lutego 2016 r. takie milczenie będzie nowym wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. Z modyfikacją zasad terminowego zatrudniania zmieni się katalog wykroczeń w kodeksie pracy. Pojawi się nowe polegające na tym, że nie powiadomi się okręgowego inspektora pracy o zawarciu terminowej umowy. Ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r., poz. 1220, dalej nowelizacja) do art. 281 dodano pkt 1a. Zgodnie z nim ten, kto nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy w formie pisemnej lub elektronicznej o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w art. 251 § 4 pkt 4 k.p., wraz ze wskazaniem przyczyn jej zawarcia, w terminie pięciu dni roboczych od jej przyjęcia, popełnia wykroczenie.

Zwłoka nie popłaca

Wykroczeniem jest zatem zaniechanie wykonania obowiązku ustalonego w art. 251 § 5 k.p., na który składają się łącznie:

1) zawiadomienie o zawarciu umowy właściwego inspektora pracy (okręgowego)...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA