Anna Abramowska

Wykonania e-usług w święta dla zagranicznego kontrahenta

Kluczem do możliwości zlecenia wykonania e-usług w święta dla zagranicznego kontrahenta jest różnica w państwowych uroczystościach. Grafiki na weekendy trzeba wręczyć co najmniej tydzień wcześniej.

Czas na druk ZSWA - raport o pracy szczególnej

Do końca marca płatnicy muszą złożyć w ZUS zgłoszenia na drukach ZSWA za osoby, które w 2016 r. choćby przez jeden dzień wykonywały pracę szczególną.

Nawet intratny biznes nie odbierze emerytury

Emeryci i renciści mogą dorabiać tylko do ustalonych limitów. W praktyce muszą jednak uważać jedynie na wysokość pensji z etatu czy zlecenia. Jako zysk z działalności ZUS przyjmuje bowiem niski ryczałt.

Odsunięcie od pracy chorego pracownika

Gdy grypa dziesiątkuje załogę, pracodawca ma prawo nie dopuścić do zadań podwładnego słaniającego się na nogach. Ale na siłę nie wyśle go do lekarza.

Niższe składki ZUS za delegowanych pracowników

Jeśli pracujący za granicą zarobi mniej, niż wynosi przeciętne wynagrodzenie, pracodawca nie będzie już musiał sztucznie zawyżać podstawy wymiaru składek na jego ubezpieczenia. Ma też szansę odzyskać wcześniejsze nadpłaty.

Ustne zlecenie i dzieło: koniec syndromu pierwszej dniówki

Ustne zlecenie czy dzieło nie obroni się, gdy praca jest ciągła i podporządkowana. Sprytne zapisy w umowie nie uchronią przed grzywną za naruszenie legalności zatrudnienia. Za bezprawne przyjęcie na próbę czy udawane pół etatu grozi nawet 30 tys. zł kary.

Kontrola w firmie z legitymacją i upoważnieniem nie przez e-mail

Legitymacja i upoważnienie dla kontrolera wystarczą, aby sprawdzić przedsiębiorcę. PIP nie informuje o wizycie za pomocą internetu czy esemesa. Czujność powinna też wzbudzić oferta udziału w płatnym szkoleniu z gwarancją nietykalności.

Urlop rodzicielski 2016 - zasady korzystania

Gdy nieubezpieczona matka znajdzie etat, ubezpieczony tata może iść na macierzyński. Jego urlop przerwie utrata zatrudnienia przez rodzicielkę. Pozostała część wolnego przepadnie, chyba że kobieta znów znajdzie pracę.

Urlop macierzyński dla ojca dziecka, kiedy matka nie pracuje

Rozmowa | Urszula Kądziołka, radca prawny, prawnik w biurze kancelarii Raczkowski Paruch w Katowicach

Inspektor Pracy sprawdzi firmę bez uprzedzenia

Nowe wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy rekomendują kontrole bez zawiadomienia. Legitymacja i upoważnienie wystarczy, aby sprawdzić przedsiębiorcę. Ustawa o działalności gospodarczej nie będzie krępować działań inspektora.