fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Ewidencja czasu pracy prezesa od 2017 r.

123RF
Od stycznia 2017 r. spółki powinny ewidencjonować godziny pracy członków zarządu zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Takie kuriozum to zapewne niezamierzony skutek działań ustawodawcy.

Ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: ustawa kominowa) przewiduje, i to bez wyjątków, że podstawą zatrudnienia członka zarządu ma być umowa cywilnoprawna, nazywana umową o świadczenie usług zarządzania. Jej przedmiot i inne właściwości niewątpliwie pozwalają zakwalifikować ją do kategorii umów o świadczenie usług w rozumieniu art. 750 kodeksu cywilnego.

Comiesięczny wykaz

To z kolei prowadzi do wniosku, że począwszy od 1 stycznia 2017 r. do takich umów będą miały zastosowanie przepisy ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. I nie chodzi tu o minimalną stawkę wynagrodzenia za świadczenie usług (od 1 stycznia 2017 r. – 13 zł), bo wynagrodzenie poniżej minimalnego progu menedżerom raczej nie grozi. Chodzi natomiast o wynikające z tej ustawy pewne powinności związane z dokumentowaniem faktycznego czasu świadczenia usług.

Zgodnie z art. 8b ust. 1 ustawy kominowej strony umowy o świadczenie usług określają w niej sposób potwierdzania liczby godzin świadczenia tych usług. Gdy tego nie uczynią, podstawą ustalenia czasu świadczenia usług jest informacja złożona przez świadczącego usługi przed terminem wypłaty wynagrodzenia (art. 8b ust. 2 ustawy kominowej). Spółka zatrudniająca członka zarządu ma obowiązek przechowywać dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin świadczenia usług oraz potwierdzające liczbę godzin świadczenia usług przez trzy lata (art. 8c ustawy o minimalnym wynagrodzeniu).

Etat bez rejestru

Wychodzi na to, że o ile w odniesieniu do niektórych pracowników, w tym również wykonawczych, spółka może nie ewidencjonować godzin pracy (np. pracowników objętych tzw. zadaniowym czasem pracy lub otrzymującym ryczałt za nadgodziny bądź za pracę w porze nocnej – art. 149 § 2 k.p.), o tyle jest do tego zobowiązana w odniesieniu do członków zarządu zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Paradoks ten pogłębia fakt, że obowiązek ewidencjonowania godzin pracy nie dotyczy członka zarządu, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę jako tzw. pracownik zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2 k.p. (art. 149 § 2 k.p.).

Oczywiście można posiłkować się wykładnią celowościową czy systemową, „poprawiać" zapewne niezamierzony przez ustawodawcę skutek, twierdzić np., że skoro nie ewidencjonuje się godzin pracy członka zarządu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, to tym bardziej takiego obowiązku nie ma w przypadku zatrudnienia cywilnoprawnego. Jednak literalnie rzecz ujmując, informacja o liczbie godzin świadczenia usług zarządzania będzie konieczna co miesiąc. Umowy o świadczenie usług zarządzania są bowiem umowami zawieranymi na okres powyżej miesiąca, a takie wymagają wypłaty co najmniej raz w miesiącu. To z kolei oznacza konieczność składania co miesiąc informacji o liczbie godzin świadczenia usług (art. 8a ust. 6 ustawy kominowej).

Swoją drogą takie informacje mogą się okazać bardzo przydatne. Dla potrzeb badań naukowych.

- Grzegorz Orłowski, radca prawny w kancelarii Orłowski, Patulski, Walczak

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA