Grzegorz Orłowski

Poglądy polityczne i przekonania religijne źródłem konfliktów w firmie - obowiązki pracodawcy

Poglądy polityczne i przekonania religijne to częste źródła konfliktów również w miejscu pracy. Pracodawca nie może biernie przyglądać się wynikającym stąd atakom na pracownika.

Rezygnacja z funduszu socjalnego nie zawsze jest skuteczna

W zakładzie pracy, który posiada regulamin wynagradzania, a nie działa w nim związek zawodowy, do rezygnacji z tworzenia funduszu socjalnego lub zmniejszenia odpisów wymagana jest zgoda reprezentanta załogi.

Praca zdalna: praca poza firmą, czyli gdzie

Osoba wykonująca pracę zdalnie ma obowiązek zachować gotowość do realizacji polecenia szefa powrotu do świadczenia pracy w firmie.

Praca zdalna: pozwy o prawo do odpoczynku i nadgodziny

Do sądów pracy trafia wiele pozwów, których przedmiotem jest nie tyle permanentne naruszanie prawa do odpoczynku, co zapłata za pracę w godzinach nadliczbowych.

Kara porządkowa dla pracownika to nietrafiony reduktor premii

Regulując zasady obniżania składnika wynagrodzenia za niesubordynację, należy określić zachowania lub zaniechania, które będą tym skutkować. Powiązanie jego wysokości z faktem nałożenia upomnienia czy nagany to zły pomysł.

Rada musi zgodzić się na zwolnienie radnego

Nawet gdy rozwiązanie umowy o pracę z radnym nie ma związku z pełnionym przez niego mandatem, rada, której jest on członkiem, może odmówić na to zgody. Co więcej, nie musi odmowy uzasadniać

Praca zdalna „na siłę” kiedyś się skończy

Część pracodawców planuje pozostać przy modelu pracy zdalnej po epidemii. Muszą jednak pamiętać, że nie będą jej już wtedy mogli narzucić, a nie każdy pracownik chce pracować poza firmą.

Emeryci i renciści pierwsi do zwolnienia w ramach redukcji zatrudnienia w administracji rządowej

Redukcje zatrudnienia w podmiotach administracji rządowej mogą objąć emerytów, rencistów i osoby spełniające warunki do emerytury. Pytanie, czy te kryteria mają być kluczowe.

Program dobrowolnych odejść pracowników lepszy niż zwolnienia grupowe

Program dobrowolnych odejść bywa lepszym rozwiązaniem niż zwolnienia grupowe. Nie pozbawia też pracowników uprawnień do świadczeń związanych z rozwiązaniem umowy.

Nowy obowiązek „meldunkowy” w tarczy antykryzysowej: przedsiębiorcy muszą zgłaszać do ZUS każdą umowę o dzieło

W tarczy antykryzysowej przemycono przepis, który zobowiąże płatników do zgłaszania ZUS każdej umowy o dzieło zawartej z „niepracownikiem".