fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Czas pracy - kilka pór nocnych dla poszczególnych grup pracowników

Adobe Stock
Ten sam przedział godzin obejmujący porę nocną dla wszystkich pracowników często nie sprawdza się w firmie, która stosuje np. różne rozkłady czasu pracy czy pracę zmianową.

- Zmieniamy rozwiązania wewnętrzne dotyczące czasu pracy. Chcielibyśmy m.in. wprowadzić dwie różne pory nocne. Czy jest to możliwe? Czy w jednej firmie może być więcej niż jedna pora nocna? – pyta czytelniczka.

Tak.

pracodawca może stosować kilka pór nocnych dla poszczególnych grup pracowników. Kodeks pracy tego nie wyklucza i nie ma podstaw, by wyłączenie takiej możliwości opierać jedynie na użyciu w przepisach liczby pojedynczej („pora nocna").

Przedział godzin...

Pora nocna obejmuje 8 kolejnych godzin przypadających między godz. 21.00 a 7.00. Dokładne wskazanie tych konkretnych 8 godzin następuje:

- w układzie zbiorowym pracy,

- w regulaminie pracy,

- w pisemnej informacji przekazywanej każdemu z pracowników przez pracodawcę, który nie jest objęty postanowieniami układu zbiorowego pracy i który nie jest jednocześnie zobowiązany do wydawania regulaminu pracy.

... w zależności od potrzeb

Ustalając porę nocną, pracodawca musi się zastanowić nad stosowanymi rozkładami czasu pracy.

Przykład:

Osoby pracujące w stałym rozkładzie czasu pracy rozpoczynają pracę o godz. 6.00 i kończą ją o 14.00. Ustalenie dla takich pracowników pory nocnej na godzinny 23.00-7.00 jest najmniej racjonalne. Oznaczałoby to, że codziennie przez godzinę wykonywaliby pracę w nocy. Nie tylko przysługiwałby im za tę pracę dodatek do wynagrodzenia, ale również wykonywanie pracy w tej godzinie byłoby dla pewnych grup osób wyłączone (kobiety w ciąży, pracownicy niepełnosprawni).

Przy stałym rozkładzie, takim jak w przykładzie, najrozsądniej jest określić porę nocną na godziny 21.00-5.00. Pracownik, który wyjątkowo przyjdzie na polecenie pracodawcy godzinę wcześniej do pracy (mogą, ale nie muszą zdarzyć się takie sytuacje), nie będzie w tym przypadku wykonywać pracy w nocy. Z drugiej strony, przy tym rozkładzie, poza uczestnictwem w akcji ratowniczej lub usuwaniu awarii, pracownik nie będzie mógł świadczyć pracy po godz. 21.00, gdyż stanowiłoby to naruszenie odpoczynku dobowego.

Przykład:

W firmie obowiązują dwa rozwiązania dotyczące rozkładów czasu pracy. Osoby zatrudnione w biurze pracują od godz. 7.00 do 15.00. Pracownicy serwisu wykonują pracę na dwie zmiany: 6.00-14.00 oraz 14.00-22.00. Jeśli pracodawca ustali jedną porę nocną, najkorzystniej, by obejmowała ona czas 22.00-6.00, gdyż:

- pora nocna w godz. 21.00-5.00 oznaczałaby, że na drugiej zmianie każdy pracownik pracowałby godzinę w porze nocnej,

- pora nocna w godz. 23.00-7.00 – oznaczałaby, że na pierwszej zmianie każdy pracownik pracowałby godzinę w porze nocnej.

Wprowadzenie więcej niż jedna pory nocnej nie jest wyłączone. Jest wręcz jedynym rozsądnym rozwiązaniem przy stosowaniu różnych rozkładów czasu pracy, pracy zmianowej itp. dla różnych grup pracowników. Gdyby np. pracodawca z drugiego przykładu wydzielił jeszcze trzecią grupę pracowników, pracującą od 5.00 (np. obsługa techniczna, serwis sprzątający), jedna pora nocna prowadziłaby do powstania codziennej pracy w nocy.

Wyraźna regulacja

Przy wprowadzaniu zapisów dotyczących kilku pór nocnych należy jasno odnieść się do poszczególnych grup pracowników, objętych poszczególnymi rozwiązaniami, np.:

„1. Pora nocna obejmuje 8 kolejnych godzin pomiędzy godz. 22.00 a 6.00, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pora nocna dla pracowników serwisu obejmuje 8 kolejnych godzin pomiędzy godz. 21.00 a 5.00". ?

—Marek Rotkiewicz, prawnik

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA