Marek Rotkiewicz

Dodatkowa praca poza służbą cywilną nie zawsze wymaga zgody

Pracownik służby cywilnej nie musi uzyskać pozwolenia dyrektora generalnego urzędu na podjęcie innej działalności zarobkowej niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Siła wyższa: niepełnosprawność a wymiar zwolnienia

Pracownik o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, który pracuje w obniżonych normach czasu pracy, może wziąć 14, a nie 16 godzin zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej.

Nie każda nauka pracownika wliczana do czasu pracy

Jeżeli pracodawca zgodził się udzielić pracownikowi wsparcia w kursie czy szkoleniu, których sam nie ma obowiązku przeprowadzić, to dni nauki nie stanowią czasu pracy.

Zwolnienie od pracy na naukę obejmuje też czas potrzebny na dojazd

Jeśli pracownik podnosi kwalifikacje z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy, ten musi mu umożliwić punktualne przybycie na zajęcia. Zmiany w grafiku kursu go z tego nie zwalniają.

O liczbie przerw decyduje faktyczny czas pracy

To, że pracownikowi zlecono nadgodziny w ostatniej chwili, czego nie dało się wcześniej przewidzieć, nie zwalnia pracodawcy z udzielenia podwładnemu dodatkowej przerwy.

Wypracowanie wszystkich godzin nie pozbawia prawa do zasiłku

Czas choroby jest płatny także wówczas, gdy pracownik stał się niezdolny do pracy po przepracowaniu pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy.

Nieodebrane świadectwo pracy trzeba wysłać pocztą

Pracodawca ma 7 dni od rozwiązania umowy o pracę na doręczenie pracownikowi świadectwa pracy. Nawet jeśli umówił się na odbiór osobisty, nie może przekroczyć tego terminu.

Podwyżka płacy minimalnej może wymusić zmianę umów

Nieprawidłowe jest utrzymywanie stanu, w którym wynagrodzenie określone w umowie o pracę jest niższe od kwoty wynagrodzenia minimalnego. Ale nawet bez zmiany umów pracownicy nie mogą zarabiać mniej.

Pracownik niepełnosprawny nie zawsze ma więcej przerw

Tylko w dniu, gdy osoba niepełnosprawna pracuje co najmniej sześć godzin, może korzystać z przerwy śniadaniowej. Druga – na gimnastykę czy wypoczynek – przysługuje jej zawsze.

Część urlopu rodzicielskiego nie przejdzie nawet po śmierci

Ustawa nie przewiduje żadnych wyjątkowych okoliczności, aby 9-tygodniową tzw. nieprzenaszalną część urlopu rodzicielskiego mógł wykorzystać drugi rodzic.