Marek Rotkiewicz

Praca w nocy możliwa nawet kilka tygodni z rzędu

Przepisy nie ograniczają ilości pracy w porze nocnej. Trzeba jednak zachować odpoczynki i planować pracę zgodnie ze stosowanymi rozkładami czasu pracy.

Dodatek należy się też za kilka minut pracy w nocy

Pracownik ma prawo do dodatku za pracę w nocy także, gdy przepracuje w porze nocnej niepełną godzinę.

Czy zaplanowane usuwanie awarii uzasadnia skrócenie odpoczynku?

Tylko nagła i nieplanowana konieczność usunięcia awarii pozwala skrócić tygodniowy odpoczynek pracownika. Ale nie może on trwać krócej niż 24 godziny.

35-godzinny odpoczynek musi przypaść w ciągu tygodnia

Odpoczynek tygodniowy może przypadać na początku tygodnia. W każdym tygodniu okresu rozliczeniowego musi on jednak trwać co do zasady co najmniej 35 godzin.

Każda minuta ponad normę to praca nadliczbowa

Choć potocznie mówi się o pracy w godzinach nadliczbowych, to faktycznie pracą nadliczbową jest każdy przedział czasu przepracowany ponad normę lub wydłużony wymiar w systemie równoważnym.

Czas pracy: polecenie służbowe po godzinach a doba pracownicza

Początek doby pracowniczej wyznacza rozkład czasu pracy, a nie faktyczna godzina rozpoczęcia pracy.

Zastępca nie może pracować dłużej niż zastępowany

Wymiar etatu osoby zastępującej nieobecnego pracownika nie może przekraczać tego, na jaki jest zatrudniona zastępowana osoba.

Kiedy ryczałt za nocleg w delegacji można obniżyć

W firmie prywatnej ryczałt za nocleg w podróży służbowej może być niższy niż przewidują przepisy dla sfery budżetowej. Tylko przy braku wewnętrznych regulacji obowiązuje ustalona tam stawka.

Porozumienie zmieniające - w jakim terminie pracownik powinien podjąć decyzję

Przepisy nie przewidują, w jakim terminie pracownik powinien podjąć decyzję, czy zgadza się przyjąć porozumienie zmieniające.

Czy kopię świadectwa pracy trzeba wydać na każde żądanie byłego pracownika?

Nie ma ograniczeń liczbowych w odniesieniu do wniosków ex-etatowca o wydanie świadectwa pracy. Nie wolno też uzależniać jego wydania od uzasadnienia takiego podania.