Marek Rotkiewicz

Wraz z odejściem zastępowanego pracownika kończy się umowa na jego zastępstwo

Umowa na czas zastępstwa pracownika podczas jego nieobecności nie może obejmować okresu po rozwiązaniu umowy o pracę z osobą zastępowaną.

Sam wyrok o przywróceniu do pracy nie uprawnia do zaległej wypłaty

Wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy to świadczenie warunkowe. Aby nabyć do niego prawo, pracownik musi w odpowiednim terminie zgłosić gotowość do podjęcia pracy u byłego pracodawcy.

Prawo do wypoczynku w pierwszym roku pracy

Osoba, która podjęła etat pierwszy raz w życiu, po każdym przepracowanym miesiącu nabywa prawo do urlopu w wymiarze 1/12 jego rocznej puli.

Urlop proporcjonalny także za miesiąc bez pracy

Przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego ważne jest, do kiedy pracownik jest zatrudniony, a nie to, czy w danym miesiącu pracował.

Grafik można także wywiesić na tablicy ogłoszeń

Wolno stosować każdy sposób przekazania pracownikom harmonogramów, który daje możliwość faktycznego zapoznania się z nimi oraz powracania do ich treści.

Urlop na żądanie też udzielany jest w godzinach

Pracodawca może udzielić każdego urlopu, w tym na żądanie, na część dnia pracy tylko wtedy, gdy pracownikowi pozostało do wykorzystania mniej godzin urlopu niż wymiar czasu pracy zaplanowany na dzień urlopu.

Inny system czasu pracy do wprowadzenia dopiero po okresie rozliczeniowym

Przepisy nie narzucają momentu wprowadzenia nowego systemu czasu pracy. Ograniczenia mogą jednak wynikać z braku możliwości kontynuowania aktualnego okresu rozliczeniowego.

Mniej czasu na rozliczenie delegacji

Pracodawca, który nie należy do sfery budżetowej, może wprowadzić krótszy termin na rozliczenie się pracownika z kosztów podróży służbowej. Ale ten czas musi pozwalać realnie się z tego wywiązać.

Nieobecność niepłatna nie obniża urlopu

Katalog absencji, które powodują proporcjonalne obniżenie wymiaru wypoczynku, nie obejmuje tej usprawiedliwionej niepłatnej po wyczerpaniu okresu zasiłkowego.

Urlop macierzyński nie blokuje świadczenia usług dla własnego pracodawcy

Pracownica, która współpracuje z macierzystą firmą w ramach swojej działalności, może to robić również podczas korzystania z uprawnień związanych z macierzyństwem.