Marek Rotkiewicz

Były żołnierz ma większy staż pracy

Okres zawodowej służby wojskowej zalicza się do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień związanych z tym zatrudnieniem, poza odprawą emerytalną.

Urlop ojcowski wciąż można wziąć na starych zasadach

Pracownik, który do 26 kwietnia br. nie wykorzystał pełnego wymiaru urlopu ojcowskiego, nadal będzie mógł z niego skorzystać do ukończenia przez dziecko drugiego, a nie pierwszego roku życia.

Szersza informacja o warunkach zatrudnienia tylko na wniosek

Pracowników przyjętych po 25 kwietnia trzeba poinformować m.in. o dobowym i tygodniowym czasie pracy. Wcześniej zatrudnieni mogą uzyskać uzupełnioną informację o warunkach zatrudnienia na własną prośbę.

Pracy zdalnej okazjonalnej nie przelicza się na godziny

Uwzględniając wniosek osoby pracującej w systemie równoważnym po 12 godzin o pracę zdalną okazjonalną, z jej puli należy za każdym razem odliczyć jeden z 24 dni tego uprawnienia.

Nadgodziny mogą powstać jeszcze przed rozpoczęciem dnia pracy

Doba „pracownicza” nie zmienia się na skutek polecenia wcześniejszego rozpoczęcia pracy, jeżeli taka zmiana nie opiera się na modyfikacji harmonogramu.

Wraz z odejściem zastępowanego pracownika kończy się umowa na jego zastępstwo

Umowa na czas zastępstwa pracownika podczas jego nieobecności nie może obejmować okresu po rozwiązaniu umowy o pracę z osobą zastępowaną.

Sam wyrok o przywróceniu do pracy nie uprawnia do zaległej wypłaty

Wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy to świadczenie warunkowe. Aby nabyć do niego prawo, pracownik musi w odpowiednim terminie zgłosić gotowość do podjęcia pracy u byłego pracodawcy.

Prawo do wypoczynku w pierwszym roku pracy

Osoba, która podjęła etat pierwszy raz w życiu, po każdym przepracowanym miesiącu nabywa prawo do urlopu w wymiarze 1/12 jego rocznej puli.

Urlop proporcjonalny także za miesiąc bez pracy

Przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego ważne jest, do kiedy pracownik jest zatrudniony, a nie to, czy w danym miesiącu pracował.

Grafik można także wywiesić na tablicy ogłoszeń

Wolno stosować każdy sposób przekazania pracownikom harmonogramów, który daje możliwość faktycznego zapoznania się z nimi oraz powracania do ich treści.