Marek Rotkiewicz

Dłuższą dniówkę w systemie równoważnym różnie się kwalifikuje

Praca ponad zaplanowany w grafiku czas nie tworzy jednolitej pracy nadliczbowej. Mogą wystąpić nadgodziny dobowe, średniotygodniowe czy praca w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Także wyjazd służbowy na małą odległość to delegacja

Na kwalifikację wyjazdu jako podróży służbowej nie ma wpływu to, jak daleko pracownik ma się udać. Ważne, że uda się poza miejscowość, w której zwykle wykonuje swoje obowiązki.

Po umowie bezterminowej możliwy powrót na angaż okresowy

Ustalając dozwoloną liczbę zawieranych umów na czas określony oraz ich liczbę nie należy wliczać umów na okres próbny ani na czas nieokreślony.

W systemie równoważnym trzeba właściwie kwalifikować nadgodziny

Z definicji dobowych godzin nadliczbowych wynika, że występują one po przekroczeniu wydłużonego wymiaru, który faktycznie został zaplanowany na dany dzień.

Nadgodziny nie muszą przypadać tuż po dniówce

Pracownik może podjąć pracę nadliczbową w kilka godzin po zakończeniu zadań zgodnie z rozkładem. Przerwa w wykonywaniu obowiązków nie będzie wliczana do czasu pracy.

Przewóz międzynarodowy z mniejszą ulgą w składkach

Choć kierowcy jeżdżący poza Polskę nie są już traktowani jak w delegacji służbowej, to zachowali uprawnienie do odliczania równowartości diet. Nie zawsze da się jednak tę ulgę zastosować.

Zatrudnienie do robót publicznych poza limitami umów na czas określony

Z uwagi na specyficzny charakter umowy zawieranej w ramach robót publicznych, nie trzeba jej uwzględniać przy określaniu ograniczeń w zatrudnianiu na czas określony.

Część wypłaty kierowcy zwolniona ze składek ZUS

Z opłat na ZUS można wyłączyć część pensji, jaką otrzymał pracownik za transport poza granice Polski, niezależnie od częstotliwości i długości wyjazdów.

Poleceniem służbowym nie wolno zmieniać stałych godzin pracy

Zmiana stałego rozkładu czasu pracy wymaga modyfikacji regulaminu pracy lub obwieszczenia, chyba że pracownik sam się o to zwróci.

Szef nie cofnie zgody na indywidualne godziny pracy

Akceptując wniosek pracownika o stosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy pracodawca musi mieć świadomość, że nie będzie mógł jednostronnie wycofać się z tej decyzji.