fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Utrata licencji na przewóz taksówką z powodu skazania za przywłaszczenie znalezionego telefonu - wyrok WSA

AdobeStock
Wyrok za przywłaszczenie znalezionego telefonu spowodował utratę licencji na przewóz osób taksówką.

O cofnięciu licencji na wykonywanie krajowego przewozu osób taksówką zdecydował prezydent Krakowa. Prawomocnym wyrokiem sądu rejonowego taksówkarz został bowiem uznany za winnego przywłaszczenia znalezionego w samochodzie telefonu komórkowego. Sąd uznał to za występek. Prezydent miasta stwierdził, że z powodu wyroku taksówkarz nie spełnia wymagań uprawniających do posiadania licencji. Warunkują one nie tylko jej uzyskanie, lecz i dalsze posiadanie.

Czytaj też:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie uzupełniło tę decyzję obszernym prawnym uzasadnieniem. W myśl przepisów ustawy o transporcie drogowym, zezwolenia na przewóz osób udziela się pod warunkiem, że wnioskujący o wydanie licencji nie jest skazany prawomocnym wyrokiem m. in. za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu. W chwili ubiegania się o licencję, taksówkarz spełniał te kryteria. Zezwolenie cofa się jednak w razie rażącego naruszenia określonych w nim warunków. Błędne jest więc przekonanie, że po spełnieniu wymogów uzyskania licencji jej posiadacz może być skazany za określone przestępstwa bez konsekwencji w postaci cofnięcia licencji. Wręcz przeciwnie, powoduje to jej utratę – stwierdziło SKO.

Przedsiębiorca zaskarżył decyzję o cofnięciu licencji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Jednak również sąd uznał za kluczowy wymóg niekaralności. Wyjaśnił, że jeżeli posiadacz licencji został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, to jeden z wymogów uprawniających do jej wydania przestał istnieć. Spełnienie kryteriów uzyskania licencji w chwili składania wniosku o jej uzyskanie, nie zwalnia jej posiadacza z obowiązku spełniania ich nadal. Ich naruszenie obliguje do wydania nakazu jej cofnięcia — stwierdził WSA. Zobowiązują do tego zarówno przepisy ustawy o transporcie drogowym, jak i unijnego rozporządzenia z 2009 r., dotyczące m.in. wymogu dobrej reputacji, której w UE wymaga się od przedsiębiorcy, wykonującego zawód przewoźnika drogowego.

Ponieważ skarżący został skazany prawomocnym wyrokiem za popełnienie występku, a do czasu wydania decyzji przez prezydenta miasta nie nastąpiło zatarcie tego skazania, jest to uzasadniona i wystarczająca przesłanka cofnięcia licencji.

Jeżeli posiadacz licencji został skazany prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo przeciw mieniu, przepisy ustawowe zobowiązują do wydania decyzji o cofnięciu licencji — orzekł sąd, oddalając skargę taksówkarza.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. III SA/Kr 204/19

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA