Dobra osobiste

Rekompensata dla dzieci kobiet represjonowanych za działalność niepodległościową

Fotorzepa, Michał Walczak
Dzieci represjonowanych za działalność niepodległościową matek będą miały prawo do zadośćuczynienia od Skarbu Państwa.

Chodzi o dzieci urodzone w więzieniach oraz te, których matka w okresie ciąży przebywała w miejscu odosobnienia, o zagwarantowanie im prawa do odszkodowania za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Nowe przepisy wprost dopuszczają możliwość dochodzenia roszczeń także przez dzieci poczęte, a nie narodzone w więzieniu.

Takie uprawnienia przewiduje nowela ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego przyjęta w czwartek przez Sejm.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

etap legislacyjny: trafi do Senatu

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL