Akty prawne

Obowiązują od 14 lipca 2018 r.

• art. 1 pkt 94 lit. g w zakresie ust. 7c ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 13 lipca 2016 r., poz. 1020)
• ustawa z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 29 lipca 2018 r., poz. 1276) • rozporządzenie Rady Ministrów z 21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów" (DzU z 13 lipca 2018 r., poz. 1352)
• rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego – z mocą od 1 lipca (DzU z 13 lipca 2018 r., poz. 1354)
Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL