Zmieniające się regulacje antykryzysowe wymagają od mikroprzedsiębiorców bardzo dobrej orientacji. Poszczególne wymagania, które muszą spełnić, by uzyskać wsparcie, są rozrzucone w kilku przepisach.

Warunki zwolnienia ze składek ZUS można znaleźć w art. 31zo ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa o Covid-19).

Obecnie przewiduje on, że prawo do ulgi ma osoba wykonująca pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r., która opłacała składki wyłącznie na własne ubezpieczenia i jej przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który składa wniosek, nie przekracza kwoty 15 681 zł.

Czytaj także:

Tarcza antykryzysowa: 15 tysięcy zł dla mikroprzedsiębiorcy

Koronawirus: ulgę w ZUS można łączyć z dotacjami

Koronawirus: trzeba złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS

Wysokość ulgi zależy od wysokości składek, jakie opłaca taki przedsiębiorca. Zwykle będzie to 1431,48 zł miesięcznie (razem z dobrowolną składką chorobową), dla osób opłacających mały ZUS+ czy korzystających z ulgowej składki przez pierwsze dwa lata od założenia działalności. Ulga będzie odpowiadała tym niższym składkom, które przedsiębiorca zachowa w kieszeni.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć do ZUS. Można to zrobić nawet do 30 czerwca. Trzeba jednak pamiętać, że umorzeniu podlegają tylko niezapłacone składki.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

Także do ZUS składa się wniosek o 2080 zł świadczenia postojowego, które zostało przewidziane w art. 15zq–15zu ustawy o Covid-19. Warunkiem wypłaty tego świadczenia jest rozpoczęcie działalności przed 1 lutego i spadek obrotów miesiąc do miesiąca o 15 proc. po tej dacie lub też zawieszenie działalności. Prawa do tego świadczenia nie mają osoby, które poza prowadzeniem działalności gospodarczej mają inny tytuł do ubezpieczenia społecznego, czyli są dodatkowo zatrudnione na etacie czy zleceniu.

Co ważne, przedsiębiorcy rozliczający podatek na podstawie karty podatkowej oraz zwolnieni z opłacania VAT otrzymują to świadczenie w wysokości 1300 zł.

Z kolei pożyczka z powiatowego urzędu pracy w wysokości 5 tys. zł została zapisana w art. 15zzd ustawy o Covid-19. Przewiduje on, że pośredniak ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki. Wypłata środków następuje na podstawie umowy podpisanej ze starostą, ale to od poszczególnych urzędów pracy zależy, w jakiej kwocie będzie wypłacane świadczenie (ustawa mówi, że wynosi ono do 5 tys. zł) i czy urząd nie narzuci dodatkowych warunków jego wypłaty.

Z ustawy wynika, że pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu. Jest jednak warunek, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez trzy miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Oświadczenie w tej sprawie składa się we wniosku o umorzenie pożyczki.