Hanna Perło, dyrektor departamentu zasiłków w Centrali ZUS: Samo zdjęcie umieszczone na facebooku nie wystarczy, żeby zabrać zasiłek. Może natomiast być powodem do wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

To nie jest tak, że ZUS stawia przy każdym kontrolera. Na około 4 miliony przyznanych zasiłków chorobowych, przeprowadzonych kontroli było nieco ponad 165 tys. Kontrolujemy te przypadki, które budzą wątpliwości, np. kiedy ktoś korzysta zbyt często ze zwolnień, otrzymuje te zwolnienie od różnych lekarzy na różne schorzenia, często przebywa na krótkich zwolnieniach, czy przebywa na zwolnieniu po ustaniu zatrudnienia. Nie jest jednak tak, że kontrolujemy każdego.

Kontrola może być wszczęta zarówno przez pracodawcę jak i przez ZUS. Zależy to od tego, kto wypłaca zasiłek. Pracodawca może też poprosić ZUS o pomoc.

Istotne są dwie kwestie:

- po pierwsze, na zwolnieniu lekarskim powinno być wpisane miejsce pobytu chorego. Jeśli np. nie przebywa w miejscu zamieszkania, bo np. jest u rodziców – to takie miejsce powinno zostać podane;

- po drugie, gdy inspektor odwiedzi chorego w domu i go nie zastanie, to zazwyczaj prosi o kontakt taką osobę. Jeśli osoba wyjaśni przyczyny swojej nieobecności, to oczywiście nie wydajemy decyzji. Jeżeli natomiast nie wyjaśni powodów nieobecności - to w tej sytuacji wydajemy decyzję. A jeśli chory złoży wyjaśnienie już po wydaniu decyzji - to też bierzemy to pod uwagę.

Osoba chora nie może w dowolny sposób wykorzystywać zwolnienia lekarskiego. Oczywiście ma ona prawo do tego, jeśli mieszka sama, żeby iść po zakupy, do lekarza, czy do apteki. Generalnie inspektor bada wszystkie okoliczności sprawy.

Decyzja ZUS podlega kontroli sądowej i osoba taka może się odwołać. Jedna wizyta inspektora nie pozbawia prawa do zasiłku.

Jeśli chodzi o wyrok Sądu Najwyższego, który orzekł, że pracownik na zwolnieniu lekarskim mógł z przyczyn zdrowotnych przebywać w Egipcie, nie jest dla nas odpowiednikiem. Choć analizujemy orzeczenia SN, na podstawie których wielokrotnie weryfikowaliśmy naszą praktykę, to w przypadku wyroku SN dot. Egiptu byłabym innego zdania.

Zobacz wideo: ZUS tropi na Facebooku symulantów