Tag: Kontrola Zus

Powiązane

ZUS

Łatwiej będzie stracić zasiłek za pracę w czasie zwolnienia

Pracownicy i mikroprzedsiębiorcy na L4 powinni liczyć się ze skuteczniejszymi kontrolami ZUS.

ZUS: zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych musi zawierać kod zawodu

Podawanie informacji o zawodzie może skończyć się testem przedsiębiorcy - ostrzegają prawnicy.

Kiedy ZUS może przeprowadzić zdalną kontrolę

Płatnik składek może wnioskować, aby ZUS przeprowadził zapowiedzianą kontrolę zdalnie, jeśli może to usprawnić postępowanie lub przemawia za tym charakter działalności przedsiębiorcy.

Nie tylko ZUS kontroluje składki

Regionalne izby obrachunkowe mają prawo kontrolować szeroko pojętą gospodarkę finansową samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym terminowość zapłaty składek na ZUS.

Nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnień lekarskich w 2019 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował wyniki kontroli zwolnień lekarskich prowadzonych w ubiegłym roku.

Składki ZUS: będą kontrole kwot podanych przez mikroprzedsiębiorców

Choć wyliczenie składek będzie się opierało na oświadczeniu przedsiębiorcy o wysokości jego zeszłorocznych dochodów, ZUS sprawdzi, czy zostały one podane właściwie.

Wielomiesięczne kontrole ZUS wstrzymują wypłatę świadczeń

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa coraz więcej skarg na wielomiesięczne wstrzymanie wypłaty świadczeń z powodu toczących się kontroli.

Prokurent odpowie za utrudnianie kontroli ZUS

Czynności prokurenta wywołują skutki prawne bezpośrednio u mocodawcy. Nie wyklucza to jednak jego indywidualnej odpowiedzialności na płaszczyźnie karnej czy wykroczeniowej.

Czy ZUS może zawiadomić o kontroli wiadomością SMS

Zawiadomienia o weryfikacji zwolnienia lekarskiego nie trzeba już doręczać na piśmie. Dopuszczalne jest przekazanie informacji telefonicznie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Kontrola zwolnień lekarskich przez pracodawcę lub ZUS

Uprawnienia do sprawdzenia, jak pracownik czy zleceniobiorca wykorzystuje zwolnienie lekarskie, mają pracodawcy zgłaszający do ubezpieczeń więcej niż 20 osób. Mniejsze firmy o przeprowadzenie takiej kontroli mogą się zwracać do ZUS.