Postępowanie administracyjne: uzupełnienie dowodów przez obywatela trzeba dokładnie ocenić

Przewidziana w art. 79a kodeksu postępowania administracyjnego instytucja prawna wzmacnia gwarancje pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy, tj. zgodnie z żądaniem strony.

Aktualizacja: 21.04.2021 11:14 Publikacja: 21.04.2021 02:00

Postępowanie administracyjne: uzupełnienie dowodów przez obywatela trzeba dokładnie ocenić

Foto: Adobe Stock

Jak powszechnie wiadomo, postępowanie administracyjne może zostać wszczęte z urzędu lub na wniosek strony. W tym drugim przypadku postępowanie zazwyczaj jest wszczynane dlatego, że strona zainteresowana jest uzyskaniem od organu określonego rozstrzygnięcia danej sprawy – zależy jej na decyzji o konkretnej treści, zgodnej z jej intencjami. Powyższe nie skutkuje oczywiście zdjęciem z organu przewidzianego w art. 7 k.p.a. obowiązku podejmowania, również z urzędu, wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz niezbędnych do załatwienia sprawy – zasada tzw. prawdy obiektywnej wiąże organ zarówno w postępowaniu zainicjowanym wnioskiem strony, jak i wszczętym z urzędu. Organ w toku postępowania gromadzi zatem dowody i materiały, pozwalające na załatwienie rozpoznawanej sprawy. W końcowej fazie postępowania są one weryfikowane i oceniane, co znajduje swe odzwierciedlenie w treści decyzji administracyjnej.

Pozostało 91% artykułu

Spraw sobie prezent.
Dostęp do rp.pl do 50% taniej!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji rp.pl

Otrzymasz dostęp do serwisu rp.pl, w tym artykułów z "Rzeczpospolitej"
i weekendowego magazynu Plus Minus.

Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości