Kodeks postępowania administracyjnego w art. 67 wprowadza zasadę pierwszeństwa utrwalania przebiegu czynności postępowania.

Jest obowiązek