Standardy prowadzenia postępowania są w Kodeksie postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 12 K.p.a. organy administracji mają działać wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami załatwienia sprawy. Przepis art. 35 § 1–3 K.p.a. stanowi rozwinięcie zasady ekonomiki postępowania wyrażonej w art. 12 § 1 i 2 K.p.a. Jednostka może oczekiwać efektywnego załatwienia sprawy niezwłocznie i bez zbędnej zwłoki.

Ważne terminy