Z drugiej strony na uwadze można mieć dotkliwość czynu wobec osób pokrzywdzonych, która w znacznej większości przypadków ma nie tylko ten w teorii obniżony wymiar materialny, nieznaczący (o „nieznacznej ilości”) czy w zakresie cudzych rzeczy przedstawiający wartość niemajątkową (oczywiście z uwzględnieniem odpowiednich uwarunkowań terminologicznych każdego z wykroczeń – por. postanowienie SN z 26 września 2012 r., II KK 223/12, orzecznictwo SN dostępne na www.sn.pl, poza wyraźnie wskazanymi źródłami).