Jeśli spółka dla celów bilansowych rozlicza wydatki w czasie, tak samo powinna postąpić przy zaliczaniu ich do kosztów podatkowych. Takie są wnioski z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Dotyczyła ona spółki, która jest dilerem samochodów i została zobligowana do zmian wyglądu wnętrza salonu, zgodnie z normami i standardami marki. Położyła m.in. nowe płytki podłogowe i pomalowała ściany. Wydatki na materiały, np. kleje, farby, oraz usługi chce rozliczyć w podatkowych kosztach.

Jak to zrobić? Spółka podkreśla, że przeprowadzone prace to remont środka trwałego, wydatki nie zwiększają więc jego wartości początkowej. Podjęła decyzję, by w księgach rachunkowych rozliczać je przez pięć lat. Co miesiąc będzie dokonywać odpisów w ciężar kosztów rachunkowych w wysokości 1/60 poniesionych wydatków. Tak samo chce je rozliczać w kosztach podatkowych.

Fiskus zgodził się na to rozwiązanie. Powołał się na art. 15 ust. 4e ustawy o CIT. Wynika z niego, że moment, w którym wydatek staje się kosztem uzyskania przychodów, zależy od daty ujęcia go w księgach zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości. A zatem skoro dla celów bilansowych wydatki na remont są rozliczane w czasie, powinny być tak samo ujmowane jako koszty uzyskania przychodów w rachunku podatkowym. Moment uznania wydatku za koszt podatkowy jest w obecnym stanie prawnym uzależniony od uznania go za koszt w ujęciu bilansowym.

numer interpretacji: 0111-KDIB1-1.4010. 230.2018.1.NL