To sedno najnowszej uchwały Sądu Najwyższego ważnej dla ubezpieczonych korzystających z leasingu samochodów oraz ubezpieczycieli.

Sąd Rejonowy w Gdyni zasądził od towarzystwa ubezpieczeniowego na rzecz Franciszka G., korzystającego z wyleasingowego auta, odszkodowanie z polisy OC sprawcy – koszt remontu plus VAT, uznając, że refundacja tego podatku należy się poszkodowanemu w części, w jakiej nie może go obniżyć o kwotę podatku naliczonego. Towarzystwo kwestionowało obowiązek refundacji tego wydatku.

Czytaj także: Leasing sposobem na firmowe auto

Tło tej z pozoru prostej sprawy jest nieco skomplikowane, gdyż obok klasycznych stron leasingu leasingodawca przeniósł na leasingobiorcę roszczenia wobec sprawcy wypadku (a więc i jego towarzystwa ubezpieczeniowego), z kolei leasingobiorca zawarł z korzystającym z auta (powodem w tej sprawie) umowę o zwolnieniu z długu i przelewu wierzytelności.

Rozpatrując apelację towarzystwa ubezpieczeniowego, Sąd Okręgowy w Gdańsku powziął wątpliwości i zawarł je w pytaniu prawnym do SN: Czy odszkodowanie z tytułu OC posiadaczy pojazdów należne leasingobiorcy, który zlecił wykonanie naprawy, a któremu przysługuje prawo do odliczenia wyłącznie 50 proc. VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, obejmuje VAT w części, w jakiej leasingobiorca nie jest uprawniony do jego odliczenia?

SN podjął uchwałę, z której wynika, że odszkodowanie z OC sprawcy, przysługujące leasingobiorcy w związku z poniesieniem wydatków na naprawę uszkodzonego pojazdu będącego przedmiotem leasingu, obejmuje kwotę VAT w zakresie, w jakim nie może on obniżyć podatku należnego o kwotę podatku zapłaconego.

Jak wskazała w uzasadnieniu uchwały sędzia SN Monika Koba, z zasady obowiązku wypłaty pełnego odszkodowania ubezpieczeniowego za szkodę wynika nakaz, by naprawiającemu szkodę w pojeździe także wyleasingowanym zrefundować ten wydatek w pełni, a więc z VAT, jeśli poszkodowany nie może sam go sobie rozliczyć.

Przemawia za tym zasada jednakowego traktowania ubezpieczonych, w tym wypadku niezależnie od vatowskiego statusu.

Sygnatura akt: III CZP 90/19

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ