Uchwalona przez Sejm ustawa covidowa pozwala budować z pominięciem prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Już raz taki przepis obowiązywał. Przewidywała go jedna z tarcz antykryzysowych. Nieuczciwi inwestorzy wykorzystali go jednak do rozpoczęcia budowy bloków i domów jednorodzinnych z pominięciem przepisów. Na polecenie Ministerstwa Rozwoju Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zlecił kontrole covidowych osiedli.

Tym razem ma być inaczej. Nowy przepis ma pomóc w budowie m.in. szpitali polowych. Chodzi o zmianę art. 46c ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W ust. 3 przewiduje on, że do projektowania budowy związanej z przeciwdziałaniem Covid-19 nie stosuje się kilku bardzo ważnych aktów prawnych. Chodzi m.in. o prawo budowlane czy ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z pominięciem tych przepisów mogą budować nie tylko jednostki związane ze służbą zdrowia, ale także inne podmioty. W przeciwieństwie jednak do poprzednich przepisów musi być na to zgoda wojewody.

Czytaj także: Rząd buduje szpital polowy na PGE Narodowym

W opinii Polskiego Związku Firm Deweloperskich nowa regulacja nie powinna być źródłem nadużyć, jak jej poprzedniczka.

– Do odstąpienia od stosowania przepisów może dojść tylko za zgodą wojewody. Wydaje się to skutecznym filtrem, który pozwoli na sprawdzenie, czy inwestycja rzeczywiście ma na celu przeciwdziałanie epidemii – tłumaczy Sebastian Juszczak z PZFD. Jego zdaniem ustawodawca powinien jednak pójść o krok dalej.

– Odstąpienie od stosowania przepisów nie dotyczy m.in. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i regulacji dotyczących konieczności uzyskania decyzji środowiskowej. Można byłoby się zastanowić, czy ustawodawca nie powinien wyłączyć również tej regulacji. Może mieć to znaczenie np. przy budowie parkingów o powierzchni większej niż 5 tys. mkw., co mogłoby mieć miejsce podczas budowy szpitala, gdzie byłaby konieczność uzyskania decyzji środowiskowej. Proces uzyskiwania tego typu decyzji może trwać nawet rok, co nie pozwoliłoby na realizację intencji ustawodawcy – tłumaczy Juszczak.

Etap legislacyjny: trafi do Senatu