Tag:

Prawo Budowlane

Julita Karaś-Gasparska: Do zmiany nie tylko definicja budowli

Na reformę podatku od nieruchomości zostało niewiele czasu, bo na wprowadzenie zmian w przepisach Trybunał Konstytucyjny wyznaczył ustawodawcy termin do końca 2024 r.

Dystrybutory paliw i gazu nie są budowlami

Dystrybutory paliw i gazu są urządzeniami technicznymi, a więc jedynie ich elementy budowlane stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

„Policja budowlana” musi działać w zakresie swoich uprawnień

Gdy roboty budowlane wykonywane są zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę, organy nadzoru budowlanego nie mają prawa ingerować w sposób władczy.

Zmiany warunków technicznych wpłyną na realizację inwestycji budowlanych

Nowe regulacje mogą spowodować spowolnienie lub wstrzymanie niektórych inwestycji, wzrost cen lokali, niepewność co do interpretacji prawa oraz wydłużenie procedury wydawania pozwoleń na budowę.

Resort tnie zmiany w budownictwie. Kiosk nie stanie na zgłoszenie

Nie będzie można budować kiosków jedynie za zgłoszeniem. Doprecyzowano, kto określi wymogi techniczne dla przydomowych schronów.

Wielkie inwestycje budzą emocje, ale postępowanie ma swoje reguły

Przepisy kodeksu cywilnego dotyczące tzw. immisji nie mogą być podstawą dla wykazania interesu prawnego. Mogą świadczyć tylko o interesie faktycznym.

Domek mobilny można rozliczać w kosztach

Nie wolno amortyzować budynków mieszkalnych. Zakaz nie dotyczy domków, które takimi budynkami nie są.

Przydomowe ogrodzenia bywają niebezpieczne

Należy wprowadzić przepisy zwiększające wysokość płotów, gdy są one zakończone kolcami.

Patoprawem uderzą w patodeweloperkę. Niestety, będą przypadkowe ofiary

Nowe warunki techniczne mogą sparaliżować przebudowy budynków w całym kraju. Takie wnioski można wysnuć, analizując pismo GUNB, do którego dotarła „Rz”.

Zakaz pieców na gaz i obowiązkowa fotowoltaika. W Brukseli zapadła decyzja

We wtorek Parlament Europejski przegłosował przepisy zmieniające tzw. dyrektywę budynkową. Przewidują one m.in. zakaz montowania w nowych budynkach pieców na paliwa kopalne, w tym na gaz ziemny. Wprowadzony zostanie także obowiązek montowania paneli fotowoltaicznych.