Tag: Prawo Budowlane

Przepisy przeciwko patodeweloperce w negocjacjach

Deweloperzy chcą doprecyzowania i uporządkowanie obecnego stanu prawnego. Spodziewają się jednak, że przepisy będą sprzyjać rozwojowi mieszkalnictwa w Polsce, ale też służyć firmom budującym mieszkania. Bez tej równowagi naprawa rynku mieszkaniowego będzie niemożliwa.

Samowola budowlana - kosztowne obchodzenie prawa

Samowola budowlana nie ulega przedawnieniu, a nowelizowane przepisy wcale nie sprzyjają budowie na skróty.

Cyfryzacja wkroczyła na place budów

Dzięki Bazie Projektów Budowlanych organy administracji architektoniczno-budowlanej nie będą musiały przekazywać do organów nadzoru budowlanego projektów budowlanych umieszczonych w BPR, ponieważ organy te będą miały do nich wgląd.

Ministerstwo chce wyruszyć na wojnę z patodeweloperką

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiada porządkowanie zasad budowy budynków wielorodzinnych.

Prawo budowlane: to będzie rok pod znakiem cyfryzacji

Zmiana prawa budowlanego wprowadza możliwość prowadzenia dziennika budowy i książki obiektu w formie elektronicznej.

Zmiany w 2023 r. prawo budowalne, energetyczne i ochrona środowiska

Zmiana prawa budowlanego wprowadza m.in. możliwość prowadzenia dziennika budowy i książki obiektu w formie elektronicznej.

Cyfryzacja procesu budowlanego – kolejne usprawnienia

1 stycznia 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa budowlanego, która wprowadza nowe narzędzia: cyfrową książkę obiektu budowlanego oraz elektroniczny dziennik budowy. Mają one usprawnić zarówno proces budowlany, jak i wykonywanie uprawnień właścicielskich względem użytkowanych obiektów.

Postępowanie naprawcze uchyla pozwolenie na budowę

Zakończenie budowy, w której nastąpiło istotne odstąpienie np. od warunków projektu budowlanego, w żadnym razie nie stanowi powodu do odstąpienia od wdrożenia tzw. procedury naprawczej i wydania stosownej decyzji.

Czy to jest czas na waloryzację umów

Kodeksowe rozwiązania pozwalające na ograniczanie rażącej straty w razie nadzwyczajnej zmiany stosunków gospodarczych nie sprawdzają sięw praktyce, zwłaszcza ze względu na konieczność wszczęcia długotrwałych postępowań przed sądem.

Za budowę domu do więzienia - prawo karne w budowlance

Zastosowanie prawa karnego w procesie budowlanym może niepokoić, ale nie dziwić. Pozwalają na to nowe ustawy dotyczące realizacji inwestycji mieszkaniowych.