Tag: Prawo Budowlane

Prawo budowlane: więcej formalności będzie można załatwić elektronicznie

Ministrowie chcą umożliwić prowadzenie dziennika budowy, książki obiektu budowlanego oraz dokumentowanie robót budowlanych w postaci elektronicznej.

W centrum miasta nie wszyscy muszą mieć tyle światła, ile by chcieli

Zlokalizowanie biurowca w odległości ponad 17,5 m od budynków sąsiednich, mieści się w pojęciu „zabudowy uzupełniającej zabudowę śródmiejską”.

Naruszenie obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości

Przepisy prawa budowlanego nakładają pewne obowiązki na właścicieli lub zarządców nieruchomości. W praktyce są problemy z odnalezieniem ich rzeczywistych adresatów.

Zamek w Stobnicy - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego skarży budowę w NSA

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego złożył skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylającego unieważnienie pozwolenia na budowę zamku w Stobnicy. Jest ona prowadzona w Puszczy Noteckiej w województwie wielkopolskim, na obszarze chronionym Natura 2000 .

Sąd ocenił, że wojewoda właściwie zinterpretował zmieniony przepis

Pomimo że z przepisu prawa budowlanego usunięto wymóg ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę, w praktyce jest on nadal stosowany.

Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu i strony w sprawie o pozwolenie

Krąg stron biorących udział w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji nie zawsze pokrywa się z kręgiem podmiotów biorących udział w postępowaniu zwykłym i może okazać się szerszy. Ograniczono kontrolę w zakresie poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich.

Kolejny odcinek batalii o zamek w puszczy. Do walki włącza się prokuratura

Prokurator Okręgowy w Poznaniu postanowił zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego styczniowy wyrok sądu, który uchylił unieważnienie pozwolenia na budowę tzw. zamku w Stobnicy (woj. wielkopolskie).

Chcesz leczyć w mieszkaniu, zadbaj o formalności

Przeznaczenie mieszkania na gabinet lekarski wymagało zgłoszenia – uznał sąd.

Trudno było znaleźć odpowiedzialnego za stan techniczny kładki

Ponieważ nikt nie przyznawał się do kładki nad linią kolejową, nadzór budowlany sam ustalił zarządcę tego obiektu.

Czy w biurze lub hali można kwaterować uchodźców? Urząd wyjaśnia

Przepisy prawa budowlanego umożliwiają tymczasowy pobyt uchodźców z Ukrainy w lokalach użytkowych, czyli w biurach, halach sportowo-widowiskowych, magazynach, jeżeli są ogrzewane i wyposażone w węzeł sanitarny - wskazał Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.