Tag: Prawo Budowlane

Jak gminy mogą walczyć z samowolkami

Prawo pozwala gminom na walkę z samowolami urbanistycznymi. Podstawa prawna do podejmowania takich działań jest w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Najpierw rokowania, później decyzja

Organ, wszczynając postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, powinien w pierwszej kolejności ustalić, czy spełniona została przesłanka przeprowadzenia rokowań z właścicielem nieruchomości.

To nie gmina ma zadbać o zabezpieczenie obiektu

Nadzór budowlany błędnie utożsamił własność nieruchomości gruntowej z własnością wybudowanego budynku.

Nie da się mieszkać bez świadectwa

Dokumenty dotyczące charakterystyki energetycznej budynków mają być obowiązkowymi załącznikami.

Jaki jest charakter prawny pozwolenia na budowę

Rozpoczęcia przedsięwzięcia budowlanego możliwe jest na podstawie decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej, którym w pierwszej instancji jest starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu albo wojewoda. Zwolnienie od obowiązku uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz instytucja zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych są wyjątkami.

Nie tylko domy zbudujemy bez pozwolenia

Opublikowana w wykazie prac rządu nowelizacja ustawy – Prawo budowlane wprowadzi nowe zasady nie tylko budowy domów jednorodzinnych.

Budowa bez urzędowych problemów

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z uchwalaniem co najmniej kilkunastu aktów prawnych, które istotnie wpłynęły na rynek. Dlatego przygotowując się do inwestycji budowalnej, należy przeprowadzić gruntowną weryfikację jej stanu faktycznego i prawnego.

Przedsiębiorcy budowlani mogą liczyć na waloryzację umów

Przedsiębiorcy budowlani mogą liczyć na wsparcie Prokuratorii Generalnej w zakresie waloryzacji umów i kontraktów długoterminowych.

Warszawski Mordor miejscem do zamieszkania. Trwają prace nad ustawą

Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się ustawą ułatwiającą przekształcanie opustoszałych biurowców i galerii na cele mieszkaniowe.

Ogłoszono ważną nowelizację prawa budowlanego

Firmy budowlane wejdą w kolejny etap cyfryzacji. Wprowadzą e-rejestr działań na budowie.