ZUS zajął się ostatnio wnioskiem biznesmena prowadzącego działalność gospodarczą o wydanie interpretacji przepisów. Przedsiębiorca zatrudnił swoją matkę na etacie. Zgodnie z art. 8 ust. 2 i 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych członka rodziny należy traktować jako osobę współpracującą przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Wówczas składki za niego płaci się jak za przedsiębiorcę, a nie od kwoty wynagrodzenia, na jakie opiewa umowa o pracę. Jeśli np. członek rodziny w umowie o pracę ma wpisane minimalne wynagrodzenie (obecnie 1850 zł), to i tak przedsiębiorca płaci składki od minimalnej podstawy przewidzianej dla prowadzących działalność gospodarczą, a ta wynosi 2433 zł.

Przepisy przewidują jednak ważne uściślenie. Członkowie rodziny mają prowadzić tzw. wspólne gospodarstwo domowe, czyli po prostu mieszkać pod jednym dachem.

W tym przypadku przedsiębiorca i jego matka mieszkają oddzielnie i prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe.

ZUS wydał interpretację z 9 czerwca 2016 r., z której wynika, że przedsiębiorca w takiej sytuacji może płacić składki od wynagrodzenia rodzica jak za pracownika, a nie jak za osobę współpracującą przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

numer interpretacji: WPI/200000/ 43/594/2016