W piątek Sejm uchwalił ustawę o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich.

Nowe przepisy są ściśle związane z unijną dyrektywą w sprawie tzw. ADR. Polska ma już spory poślizg w jej wdrażaniu. Powinna była zrobić do 9 lipca 2015 r.

Celem tej ustawy jest zapewnienie konsumentom taniego i efektywnego sposobu rozwiązywania sporów z przedsiębiorcami, oferującymi zarówno towary jak usługi.

Będą się tym zajmowały już istniejące publiczno-prywatne instytucje mediacyjne. Chodzi m.in. o sądy polubowne przy Inspekcji Handlowej, mediatorów działających przy regulatorach rynku, takich jak Urząd Komunikacji Elektronicznej czy Komisja Nadzoru Finansowego, a także o rzecznika finansowego. System instytucji publicznych uzupełnią te prywatne, jak np. arbiter bankowy, funkcjonujący przy Związku Banków Polskich.

Co do zasady postępowania mediacyjne przed tymi instytucjami mają być bezpłatne dla konsumentów. Przepisy przewidują jednak, że instytucje mediacyjne i arbitrażowe mogą w swoich regulaminach wprowadzić opłaty, ale ich wysokość nie może utrudniać dostępu do tych postępowań.

Etap legislacyjny: trafi do Senatu