W grudniu 2011 r. producent Coca-Coli chciał zarejestrować trójwymiarowy wspólnotowy znak towarowy dla m.in. butelek metalowych, szklanych i z tworzyw sztucznych.

Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) odrzucił jednak to zgłoszenie, wskazując, że znak pozbawiony jest charakteru odróżniającego. OHIM nie uwzględnił argumentu koncernu, zgodnie z którym zgłoszony znak towarowy należy uznać za naturalną ewolucję jej słynnej, emblematycznej butelki (a mianowicie butelki konturowej ze żłobieniami).

W środę Sąd Unii Europejskiej potwierdził, że butelka Coca-Coli nie posiada cech umożliwiających odróżnienie jej od innych butelek dostępnych na rynku. Zgłoszony znak towarowy stanowi jedynie jeden z wariantów kształtu butelki, który nie pozwala konsumentowi na odróżnienie towarów Coca-Coli od towarów innych przedsiębiorstw.

Sąd wywiódł z tego, że zgłoszone oznaczenie nie ma charakteru odróżniającego wymaganego przez rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, aby mogło zostać zarejestrowane. Wskazał on również, że Coca-Coli nie udało się wykazać, że oznaczenie to uzyskało charakter odróżniający w następstwie używania.

Wyrok w sprawie T-411/14 The Coca-Cola Company / OHIM