Wyłudzenia podatku VAT i akcyzy na kwotę około 9,5 mln zł, w jednej tylko spółce wykryli inspektorzy Kontroli Skarbowej w Katowicach oraz Wywiad Skarbowy. Spółka handlowała paliwem w kilku miejscach województwa śląskiego. Nie odprowadzała jednak należnego podatku od towarów i usług oraz akcyzy. Na poczet spłaty nieuregulowanych zobowiązań podatkowych urzędnicy zabezpieczyli środki finansowe oraz paliwo. - W ostatnim czasie zmieniliśmy model działania Wywiadu Skarbowego i Kontroli Skarbowej, działamy znacznie aktywniej niż do tej pory i podobnych akcji będzie teraz znacznie więcej – powiedział Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, wiceminister finansów Wiesław Jasiński.

Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach zainteresował się osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej, której podstawowym zakresem jest obrót paliwami do pojazdów silnikowych. W początkowym okresie spółka działała na terenie woj. wielkopolskiego, a w październiku 2015 r. przeniosła się na Śląsk.

Z dokumentów spółki złożonych w urzędzie skarbowym i KRS wynika, że jest ona czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, ale od kilku miesięcy nie złożyła żadnej deklaracji VAT – 7. W tym okresie dokonała jednak zgłoszenia 6 kas fiskalnych, z czego wszystkie zlokalizowane zostały na stacjach paliw w miastach województwa śląskiego.

Przeprowadzone czynności operacyjno-rozpoznawcze przez pracowników Wywiadu Skarbowego wyraźnie wskazały, iż na każdym punkcie dokonywana jest codziennie w dużych ilościach sprzedaż paliwa na rzecz osób fizycznych.

W związku z tym wszczęto postępowanie przygotowawcze prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, które ma ustalić rzeczywisty obrót spółki.

Działając na podstawie postanowienia prokuratury 19 maja br. inspektorzy kontroli skarbowej w Katowicach dokonali zatrzymania dowodów rzeczowych świadczących o działalności spółki, w tym: dokumentacji księgowej, danych z ewidencji komputerowej, danych z ewidencji kas fiskalnych przy użyciu specjalistycznych narzędzi informatyki śledczej, a także gotówki w wysokości 47 tys. zł oraz paliwa znajdującego się w zbiornikach na stacjach paliw w ilości ok. 100 tys. litrów.

Z przeprowadzonych czynności wynika, iż spółka w okresie od października 2015 r. do maja 2016 r. dokonała nieopodatkowanej sprzedaży paliwa w ilości 4 mln 600 tys. litrów.

Aby przeciwdziałać nadużyciom podatkowym, po raz pierwszy Kontrola Skarbowa dokonała na miejscu zabezpieczenia majątku podatnika, którym w tej sprawie jest paliwo płynne. Wymagało to specjalistycznego sprzętu i zaplecza technicznego. Na obecnym etapie stanowi to dowód w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym, a w przyszłości wartość tego zabezpieczenia zaspokoi koszty postępowania i zobowiązania podatkowe spółki.

W realizacji brali udział umundurowani i uzbrojeni pracownicy Wydziału Realizacyjnego UKS w Katowicach i Rzeszowie, pracownicy Wywiadu Skarbowego oraz inspektorzy Kontroli Skarbowej.

Istnieje uzasadnione podejrzenie, że spółka będąc czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, świadomie i celowo nie ujawniła właściwemu organowi przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz nieskładając deklaracji doprowadziła do uszczuplenia należności podatkowych (w tym VAT i akcyza) na kwotę około 9,5 mln złotych, czym wypełniła znamiona czynu określonego w art. 54 § 1 kks.

To pierwsza samodzielna akcja Kontroli Skarbowej na taką skalę. Wykorzystując dostępne siły i środki oraz potencjał techniczny udało się zatrzymać nielegalny proceder oraz zabezpieczyć środki finansowe na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.