Pakiet nowelizacji osiemnastu ustaw, będący częścią programu „100 zmian dla firm", ma zapewnić przedsiębiorcom większą pewność w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jednym z gwarantów takiej stabilności ma być tzw. klauzula pewności prawa. Jeśli bowiem przedsiębiorca zastosuje się do praktyki stosowania konkretnych przepisów przez urzędy, to nie będzie można go karać sankcjami administracyjnymi czy finansowymi. Ta zasada ma obowiązywać nawet wtedy, gdy przedsiębiorca nie zwracał się o interpretację.

Zmiany nastąpią też w sferze podatków. Podniesiony zostanie – z 1,2 do 2 mln euro – roczny limit przychodów netto, do którego podatnicy PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Zwiększono także – ze 150 do 250 tys. euro – maksymalny roczny próg przychodów uprawniający do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W ordynacji podatkowej ma się pojawić instytucja „objaśnień podatkowych". W odróżnieniu od interpretacji prawa podatkowego mają one dotyczyć nie tylko wykładni przepisów, ale też podawać przykładowe ich zastosowanie.

Uproszczenia dotyczą też m.in. prawa pracy i prawa budowlanego. Z 20 do 50 wzrośnie próg liczebności załogi obligujący firmę do ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy oraz tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Natomiast niektóre rodzaje robót budowlanych zostaną zwolnione z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Większość z tych zmian ma wejść w życie z początkiem 2017 roku.