Do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt noweli ustawy o transporcie drogowym. Szykują się duże zmiany dla kierowców. Nowela wprowadzi nowy katalog naruszeń obowiązków i warunków przewozu drogowego, zmianę wysokości kar pieniężnych nakładanych na kierowców, nowe zasady wszczęcia postępowania w sprawie badania dobrej reputacji oraz zmianę trybu odpowiedzialności z wykroczeniowej na administracyjną dla zarządzających transportem. W projekcie mówi się też, że kiedy suma grzywien za naruszenia podczas jednej kontroli przekracza 2 tys. zł, kierujący nie może dostać wyższej grzywny niż te 2 tys. Chodzi o kierowcę wykonującego przewóz drogowy.

Rządowy projekt jest wynikiem dostosowania polskich przepisów do unijnych. Nowela ma wejść w życie szybko – 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe