W związku z tzw. ponownym autozapisem do PPK, 1 marca 2023 r. przestały być skuteczne deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK złożone przed tą datą. Dotyczy to zarówno deklaracji o rezygnacji złożonych przez uczestników PPK, jak i deklaracji o rezygnacji złożonych przez osoby zatrudnione, które zrobiły to przed „zapisaniem” ich do tego programu.

Już 1 marca 2023 r. można było ponownie złożyć deklarację o rezygnacji (i oczywiście można zrobić to nadal). Jeżeli pracownik, który złożył ponownie deklarację o rezygnacji - np. w marcu 2023 roku, nie zmieni zdania, deklaracja ta będzie skuteczna do końca lutego 2027 roku. Pracownik może jednak zdecydować, że chce gromadzić środki w PPK, nie czekając na kolejny tzw. ponowny autozapis – za 4 lata.

Wznowienie wpłat do PPK

Uczestnik PPK, który - po złożeniu deklaracji o rezygnacji - chce wrócić do oszczędzania w PPK, składa pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Wpłaty do PPK powinny wówczas zostać obliczone i pobrane już w miesiącu złożenia tego wniosku, a następnie dokonane (czyli przekazane do instytucji finansowej) w miesiącu następnym.

Przykład:

Uczestnik PPK, w wieku 40 lat, złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK w styczniu 2023 roku. Deklaracja ta przestała być skuteczna 1 marca 2023 r., ale 2 marca uczestnik złożył ponowną deklarację o rezygnacji. Następnie - 13 marca - uczestnik złożył wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Wynagrodzenie zostanie wypłacone mu 30 marca 2023 r. Już z tego wynagrodzenia pracodawca obliczy i pobierze wpłaty do PPK, a następnie przekaże je do instytucji finansowej - w kwietniu (będzie miał na to czas od 1 do 17 kwietnia, gdyż 15 i 16 kwietnia to sobota i niedziela). Gdyby u tego pracodawcy wynagrodzenia były wypłacane tylko na początku miesiąca (np. 5. dnia miesiąca), to w rozpatrywanym przypadku wpłaty do PPK, po złożeniu przez uczestnika wniosku o dokonywanie wpłat, zostałyby obliczone i pobrane dopiero poczynając od wynagrodzenia wypłaconego w kwietniu 2023 r. Takie wpłaty do PPK pracodawca mógłby przekazać do instytucji finansowej nawet od razu po ich obliczeniu i pobraniu (5 kwietnia), przy czym miałby na to czas do 15 maja 2023 r. 

Czytaj więcej

PPK: autozachęta do oszczędzania już od marca

Należy pamiętać, że jeżeli po złożeniu deklaracji o rezygnacji uczestnik PPK złoży pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat, to deklaracje w zakresie wysokości wpłaty podstawowej lub dodatkowej - złożone temu pracodawcy przed złożeniem deklaracji o rezygnacji – pozostają skuteczne. Uczestnik PPK może zmienić wysokość wpłaty podstawowej, wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z finansowania wpłaty dodatkowej w formie zmiany deklaracji dotyczącej wpłat do PPK.

Ważne:

Jeżeli uczestnik PPK złożył deklarację o rezygnacji, która przestała być skuteczna 1 marca 2023 r., oraz kończy 55. rok życia przed 1 kwietnia 2023 r., pracodawca wznawia za niego wpłaty do PPK tylko na jego wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Jeżeli uczestnik PPK, którego deklaracja o rezygnacji przestała być skuteczna 1 marca 2023 r., kończy 70 lat przed 1 kwietnia 2023 r., pracodawca nie wznowi już za niego wpłat do PPK. Natomiast uczestnik PPK, który nie składał deklaracji o rezygnacji, dalej oszczędza w PPK, bez konieczności podejmowania żadnych czynności, bez względu na swój wiek. 

Konieczne „zapisanie” do PPK

Jeżeli wniosek o dokonywanie wpłat do PPK złożył pracownik, w imieniu którego nie została zawarta umowa o prowadzenie PPK (pracownik złożył deklarację o rezygnacji przed zawarciem dla niego tej umowy), pracodawca najpierw „zapisuje” go do PPK i dopiero poczynając od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego mu po „zapisaniu” do PPK oblicza i pobiera wpłaty do PPK. Umowę o prowadzenie PPK, w imieniu pracownika, należy wówczas zawrzeć niezwłocznie, jeżeli ma już potrzebny do tego okres zatrudnienia.

Przykład:

Pracownik, w wieku 40 lat, zatrudniony w czerwcu 2022 roku, od razu złożył deklarację o rezygnacji, w związku z czym pracodawca nie zawarł w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK. Deklaracja ta przestała być skuteczna 1 marca 2023 r., ale już w tym dniu pracownik złożył ponownie deklarację o rezygnacji. Następnie, 13 marca, pracownik złożył wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek niezwłocznie „zapisać” go do PPK. Załóżmy, że zrobi to już 13 marca, a najbliższe wynagrodzenie zostanie wypłacone 20 marca. Pracodawca obliczy i pobierze wpłaty do PPK za pracownika poczynając do tego wynagrodzenia. Wpłaty te będzie mógł przekazać do instytucji finansowej już w dniu ich obliczenia i pobrania, przy czym będzie miał na to czas do 17 kwietnia. 

Ważne:

Jeżeli pracownik złożył deklarację o rezygnacji, która przestała być skuteczna 1 marca 2023 r., jeszcze przed „zapisaniem” go do PPK oraz kończy 55. rok życia przed 1 kwietnia 2023 r., pracodawca „zapisze” go do PPK tylko na złożony przez niego wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Pracodawca nie zawrze takiej umowy dla pracownika, który przed 1 kwietnia kończy 70 lat. 

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 18 i pkt 21, art. 15, art. 16, art. 23, art. 27, art. 28 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46).

Anna Puszkarska, ekspert PFR Portal PPK