Więcej niespodzianek w wynikach giełdowych firm

Zdarzenia jednorazowe mogą mocno zmienić wyniki giełdowych firm, również tych największych, a w efekcie wpłynąć na poziom przyszłej dywidendy.

Publikacja: 19.04.2024 04:30

Więcej niespodzianek w wynikach giełdowych firm

Foto: AdobeStock

W najbliższych dniach raporty roczne opublikują m.in. Orlen, KGHM, Azoty, JSW, Unimot i ZE PAK. Spółki te łączy też fakt planowanego zaksięgowania operacji o charakterze jednorazowym, które mogą istotnie zmienić ich zyski.

W tym roku informacje o zdarzeniach jednorazowych, zazwyczaj ujemnie wpływających na wyniki finansowe osiągane przez giełdowe spółki, zwłaszcza te z udziałem Skarbu Państwa, są zdecydowanie częściej publikowane niż we wcześniejszych latach. Przede wszystkim dotyczą przeszacowań posiadanego majątku, prowadzonych biznesów, przejmowanych firm czy realizowanych inwestycji.

Lider odpisów

Nie dość, że jest ich dużo, to jeszcze czasami są dodatkowo korygowane i to przed publikacją już zaudytowanych raportów rocznych, gdzie z kolei powinna być już określona ich ostateczna wartość. Spółki nie radzą sobie też z właściwą komunikacją dotyczącą wytłumaczenia uczestnikom rynku, dlaczego dokonują określonych operacji.

Zdecydowanie najmocniej w stosunku do już oszacowanych wyników za ubiegły rok, mogą się zmienić zyski grupy Orlen. Płocki koncern wyjątkowo często informuje o zdarzeniach jednorazowych. Ostatni z komunikatów w tej sprawie dotyczy zależnego Orlenu Trading Switzerland, firmy założonej w sierpniu 2022 r. i zajmującej się handlem ropą naftową oraz produktami rafineryjnymi i petrochemicznymi.

Podmiot ten wpłacił zaliczki na poczet przyszłych dostaw, które do dziś nie zostały zrealizowane. Wobec ich braku w czasie określonym w zawartych umowach wystąpiono z żądaniami zwrotu przedpłat. Te w zastrzeżonych terminach nie zostały jednak zwrócone. To powoduje, że grupa Orlen w raporcie za ubiegły rok w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych musi wykazać kwotę około 1,6 mld zł. Dwa dni później koncern doprecyzował, że zdarzenie to ujemnie wpłynie również na zyski spółki matki. W tym przypadku pomniejszy je o 1,3 mld zł.

Kilkanaście dni temu Orlen poinformował o ujęciu w skonsolidowanym raporcie za 2023 r. ujemnych odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych Orlen Lietuva w wysokości ok. 100 mln zł. Z kolei w raporcie jednostkowym przewiduje przeprowadzenie operacji polegającej na odwróceniu odpisu aktualizującego tego podmiotu o ok. 1,8 mld zł.

Pod koniec marca koncern w rezultacie przeprowadzenia testów na utratę wartości majątku grupy w biznesie petrochemicznym, przewidywał przeszacowanie aktywów trwałych i środków trwałych w łącznej wysokości 10,2 mld zł.

Sztandarowy projekt

O możliwych dużych przeszacowaniach aktywów już na początku roku ostrzegał KGHM. W marcu doprecyzował, o jaki majątek chodzi i o ile pomniejszono jego wartość. Krajowe aktywa górnicze i hutnicze koncernu przeszacował na poziomie wyników grupy o prawie 3,62 mld zł i o ponad 3,77 mld zł w sprawozdaniu jednostkowym.

Z kolei spośród aktywów zagranicznych zmian w wycenach dokonano jedynie w kanadyjskim projekcie górniczym Victoria oraz w udziałach w spółce holdingowej Future 1, posiadającej bezpośrednio 100 proc. udziałów w KGHM International. Pierwsze przeszacowano na poziomie grupy o 89 mln USD, a w przypadku drugich odwrócono część dokonanych w latach ubiegłych odpisów w wysokości 741 mln zł. Jakich kwot będą ostatecznie sięgać dokonane odpisy, rynek dowie się 24 kwietnia.

Zdarzenia o charakterze niepieniężnym wystąpiły w grupie Azoty. Największy odpis na utratę wartości aktywów dotyczy zależnej Grupy Azoty Polyolefins, spółki celowej realizującej sztandarowy projekt dotyczący budowy w Policach nowego zakładu produkującego polipropylen. Wartość odpisu w stosunku do pierwotnych założeń wzrosła i obecnie szacowana jest na 1,34 mld zł.

Koncern musiał też dokonać przeszacowań w biznesie tworzyw sztucznych oraz zależnej spółce ZCh Police. W efekcie szacuje, że jego skonsolidowany zysk operacyjny za ubiegły rok będzie pomniejszony o ponad 1,55 mld zł (publikacja raportu planowana jest na 29 kwietnia).

Termin publikacji wyników rocznych, tak jak Orlen, KGHM i Azoty, przesunęła również JSW. Chce je przekazać 23 kwietnia. Już wcześniej spółka podała jednak dane szacunkowe. Uwzględniają one dodatkowy odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych w biznesie węgla w wysokości 169,4 mln zł.

W najbliższych dniach raporty roczne opublikują m.in. Orlen, KGHM, Azoty, JSW, Unimot i ZE PAK. Spółki te łączy też fakt planowanego zaksięgowania operacji o charakterze jednorazowym, które mogą istotnie zmienić ich zyski.

W tym roku informacje o zdarzeniach jednorazowych, zazwyczaj ujemnie wpływających na wyniki finansowe osiągane przez giełdowe spółki, zwłaszcza te z udziałem Skarbu Państwa, są zdecydowanie częściej publikowane niż we wcześniejszych latach. Przede wszystkim dotyczą przeszacowań posiadanego majątku, prowadzonych biznesów, przejmowanych firm czy realizowanych inwestycji.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Giełda
WIG20 przedłużył spadkową serię
Giełda
Kolejna sesja pod znakiem korekty spadkowej na GPW
Giełda
Hossa w Warszawie ma się dobrze. WIG z kolejnym rekordem
Giełda
Enterprise Investors przejmuje spółkę Sescom. Będzie delisting
Giełda
Pożar na Marywilskiej 44. Cios w Mirbud, giełdową spółkę. Straty będą olbrzymie