Tag:

Pracownicze plany kapitałowe PPK

Powiązane

Rynki

W przypadku rozwodu oszczędności w PPK są dzielone między małżonków

Jeśli środki zgromadzone w PPK należą do majątku wspólnego małżonków, to w przypadku rozwodu albo unieważnienia małżeństwa - w wyniku podziału majątku wspólnego - mogą one przypaść byłemu małżonkowi uczestnika PPK.

Wspólny rachunek PPK tylko dla małżonków

Małżonkowie po sześćdziesiątce mogą połączyć swoje oszczędności w PPK i otrzymywać jedno wspólne świadczenie (tzw. świadczenie małżeńskie).

Uczestnik PPK może podlegać ubezpieczeniom dobrowolnie

Zmiana tytułu do ubezpieczeń uczestnika PPK albo charakteru ubezpieczeń z obowiązkowego na dobrowolne nie stanowi podstawy do zaprzestania naliczania za niego wpłat do pracowniczego plany kapitałowego.

PPK: wysokość wpłaty dodatkowej swobodnie zmieni tylko pracownik

Modyfikacja stawki procentowej wpłaty dodatkowej finansowanej przez pracodawcę wymaga zmiany umowy o zarządzanie PPK. Swoją pracownik może zmienić lub odwołać w każdym czasie.

Zwrot wpłaty nienależnej do PPK to dodatkowe obowiązki

Gdy instytucja finansowa odda wpłatę nienależną do pracowniczego planu kapitałowego, pracodawca musi skorygować wykazane wcześniej koszty uzyskania przychodów, a czasem też zapłacić podatek dochodowy.

Uczestnik PPK sam decyduje jak inwestowane są jego środki w PPK

Rozpoczynając oszczędzanie w PPK, uczestnik programu jest automatycznie przypisywany do określonego funduszu zdefiniowanej daty, w zależności od swojej daty urodzenia. Później jednak może ten fundusz zmienić, może też przenosić zgromadzone przez siebie oszczędności PPK pomiędzy funduszami. To, w którym z funduszy zdefiniowanej daty inwestowane są jego środki, zależy od niego.

Po automatycznym zapisie PPK urosły o blisko jedną trzecią

Przeszło 700 tys. nowych uczestników mają Pracownicze Plany Kapitałowe po przeprowadzonym w marcu i kwietniu automatycznym zapisie pracowników do tego programu. Zgromadzone w nich aktywa to już 14,9 mld zł.

Oszczędzający w PPK wkrótce dostaną dopłatę roczną od państwa

Najpóźniej do 15 kwietnia uczestnicy PPK powinni otrzymać tzw. dopłatę roczną od państwa za 2022 rok. Warunkiem jej otrzymania jest zgromadzenie na rachunku lub rachunkach PPK - w 2022 roku - wpłat w wysokości co najmniej 632,10 zł. A w przypadku osób korzystających z obniżenia wpłaty podstawowej - co najmniej 158,03 zł.

Osoba zatrudniona w wieku 55+ zostaje zapisana do PPK na swój wniosek

Pracownik, który osiągnął 55. rok życia i ma mniej niż 70 lat, jeśli chce zacząć oszczędzać w PPK, musi złożyć pracodawcy wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Po „zapisaniu” do PPK może oszczędzać w tym programie, jak długo chce i ma wpływ na to, jak lokowane są jego środki.

Upadłość pracodawcy zwalnia go z wpłat na PPK

Pracodawca nie może obniżyć swojej wpłaty podstawowej za uczestnika pracowniczego planu kapitałowego. W przepisach wymieniono jednak sytuacje, gdy w ogóle jej nie finansuje.