Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który upiera się, że gmina, wykonując zadania pomocy społecznej, jest podatnikiem VAT. Sąd po raz kolejny przypomniał urzędnikom, że tak nie jest, bo samorząd działa w tym przypadku jako organ władzy publicznej.

Gmina we wniosku o interpretację pytała o świadczenia wypłacane za pośrednictwem miejskiego ośrodka pomocy społecznej (MOPS). W taki sposób wykonuje m.in. zadania pomocy społecznej, tj. zapewnia wyżywienie, udziela pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji czy też udział w terapii zajęciowej.

Czytaj także: Czynności z zakresu pomocy społecznej są zwolnione z VAT

Gmina tłumaczyła, że podstawą do przyznania świadczeń z pomocy społecznej jest decyzja administracyjna, a nie umowa cywilnoprawna. Wysokość pobieranych opłat nie jest zaś uzależniona od standardu usług, lecz od sytuacji materialnej mieszkańca. Była przekonana, że wykonywane poprzez MOPS zadania pomocy społecznej nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Innego zdania był fiskus. Co prawda potwierdził, że nieopodatkowanie czynności VAT jest prawidłowe. Stwierdził jednak, że gmina, świadcząc odpłatnie usługi pomocy społecznej wskazane we wniosku, jest podatnikiem VAT.

Samorządowcy nie byli usatysfakcjonowani taką odpowiedzią. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach przekonywali, że w spornym zakresie gmina nie może być podatnikiem VAT, bo zadania te są wykonywane w granicach reżimu publicznoprawnego przy korzystaniu z władztwa administracyjnego, a nie umów cywilnoprawnych.

Gliwicki WSA przyznał jej rację. Przypomniał, że zadania pomocy społecznej służą prowadzeniu polityki społecznej państwa i pozostają w sferze imperium. W ocenie WSA w spornym przypadku gmina nie działa w charakterze podatnika VAT. Bo chodzi o wykonywanie zadań własnych, która nie są nastawione na zysk i nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.

To samo powiedział w tej sprawie NSA. Jak zauważyła sędzia Maja Chodacka, stanowisko, że w obszarze usług opieki społecznej gmina nie jest podatnikiem VAT, jest już utrwalone w orzecznictwie.

Wyrok jest prawomocny.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Sygnatura akt: I FSK 1622/17.