Tag: Finanse samorządu

Gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie do żłobków i klubów dziecięcych

W Polsce jest nieco ponad milion dzieci w wieku do lat trzech. Z tego na opiekę w żłobkach lub klubach dziecięcych może liczyć ok. 200 tys. Dotacje mają pomóc w utworzeniu dodatkowych miejsc w takich placówkach.

Budżety obywatelskie: zmiany w miastach nie zawsze na plus

Nowe parki, ścieżki rowerowe, zajęcia kulturalne czy programy zdrowotne – to tylko niektóre pomysły, jakie zgłaszają mieszkańcy w ramach budżetów obywatelskich. Ale zdarzają się też takie, które okazują się kompletnym niewypałem.

Kraków chce budować tanie mieszkania na wynajem. Inne miasta też budują

Kraków razem z kilkoma małopolskimi gminami i Krajowym Zasobem Nieruchomości rozważa powołanie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM). Podobne spółki działają już w innych dużych miastach.

Specjalna uchwała nie jest potrzebna

Gmina ma otrzymać pieniądze z programu „Ciepłe mieszkanie” z funduszu ochrony środowiska. Potem podzieli pieniądze pomiędzy mieszkańców. Czy właściwe będzie, aby rada gminy przyjęła zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach specjalnej uchwały – pyta radna.

Pieniądze na uatrakcyjnianie terenów uzdrowiskowych

Dotacje będzie można przeznaczyć np. na budowę promenad, ścieżek rekreacyjnych, pijalni wód lub tężni. Wnioski o dofinansowanie inwestycji wolno składać do końca stycznia.

Trzeba zabezpieczyć pieniądze gminy

Gmina ma podpisać z bankiem umowę na organizację, prowadzenie i obsługę obligacji. Bank ma uzyskać prowizję 20 tys. zł. Czy w dacie zawierania umowy muszą być zabezpieczone środki w budżecie – pyta wójt.

Środki na rozwój i promowanie transportu miejskiego

Władze województwa warmińsko-mazurskiego będą przyjmować wnioski o dofinansowanie działań wspierających komunikację publiczną. Czas na złożenie dokumentów mija 27 stycznia.

Jak duży deficyt budżetu gminy

Wójt przygotował projekt zmiany uchwały budżetowej, gdzie przewidziano że deficyt budżetu wzrośnie o 500 tys. zł do 5 mln. zł. Dokonano zmian w przychodach przeznaczając z różnego ich rodzaju kwotę 550 tys. zł, czyli wyższą o 50 tys. zł niż potrzebne pokrycie zwiększonego deficytu. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Uczyniono tak z wyprzedzeniem, bo możliwe, że będziemy kolejny raz zwiększać deficyt w trakcie roku.

Pieniądze dla gmin na lepsze planowanie przestrzenne

Prawie 200 mln euro dofinansowania otrzymają gminy na ponowne przyjrzenie się temu, jak powinno wyglądać dobre i przyjazne dla mieszkańców oraz inwestorów zarządzanie własnymi obszarami.

Finansowanie opieki nad czworonogami musi być precyzyjne

Oprócz sposobów realizacji celów programu opieki nad zwierzętami trzeba też określić, jak wydawane będą pieniądze.