Tag:

Finanse samorządu

Pożyczka dla gminy na spłatę pilnych zobowiązań

Czy gmina może „pożyczyć” środki finansowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Chodzi o spłatę pilnych zobowiązań bieżących wynikających z wynagrodzeń dla pracowników i składek. Zwroty środków byłyby po kilku tygodniach – pyta radna.

Środki na spłatę kredytu zaciągniętego przez gminę

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 2 mln zł na sfinansowanie deficytu. Podano w niej, że kredyt będzie spłacany z podatku od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy takie rozwiązanie jest legalne – pyta radny.

Środki na wsparcie lubelskiego rynku pracy

Do przedsiębiorców i pracodawców, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i urzędów pracy mogą trafić środki z konkursu.

Nowa pula środków na inwestycje wodne i kanalizacyjne

Do końca maja mazowieckie samorządy, spółki komunalne lub wodne mogą składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z gospodarką wodno-ściekową.

Dotacje na rozproszoną zieloną energię

Zarząd województwa śląskiego zaprasza samorządy oraz ich związki i stowarzyszenia do składania wniosków na projekty grantowe.

Pieniądze na czyste powietrze

RIO zakwestionowała zmianę uchwały budżetowej – rada gminy przyjęła do budżetu środki z WFOŚGW w dziale 900, rozdziale 90005 i paragrafie 2460. Są to środki na prowadzenie programu „Czyste powietrze”. Jednak nie zwiększono wydatków w dziale 900 i rozdziale 90005. Czy stanowisko RIO jest zasadne? – pyta radny.

Dotacje dla mazowieckich szkół na rozwój kluczowych kompetencji

Nauczanie ma być ciekawe, dawać dostęp do uniwersalnych treści, rozwijać nawyk stałego doskonalenia umiejętności. Pomóc w takim prowadzeniu szkół mają dotacje.

Śląskie hufce pracy dostaną środki na aktywizację zawodową

Pieniądze będzie wolno przeznaczyć na działania, których celem jest podwyższenie, zmiana lub aktualizacja posiadanych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zarobki w samorządach mocno się różnią. Kto może liczyć na najwyższe?

Płace w samorządach różnią się regionalnie i ze względu na typ jednostki. Najwyższe są na Mazowszu i Dolnym Śląsku.

Kto ma płacić za ćwiczenia wojskowe

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór kompetencyjny pomiędzy prezydentem miasta a dowódcą jednostki wojskowej.