Tag: Finanse Samorządu

Komisja Europejska zatwierdziła mapę pomocy regionalnej w Polsce

Komisja Europejska poinformowała o zatwierdzeniu zgłoszonej przez Polskę mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027.

Pieniądze dla samorządów na innowacyjne usługi dla biznesu

Do siódmego listopada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czeka na wnioski od gmin oraz ich związków i stowarzyszeń. Wybranym pomoże we wdrażaniu nowych usług wspierających przedsiębiorców.

Wyrównanie za obniżkę podatku

Gminy dostaną rekompensaty za utratę dochodów spowodowaną zmianą zasad rozliczania elektrowni wiatrowych.

Czy z funduszu sołeckiego można wyremontować remizę OSP?

Czy w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r. – w ramach budżetu gminy można zaplanować wydatki na remont remizy OSP? Czy nie będzie ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych - pyta radna.

Wsparcie dla osób mających trudny start w życiu

Na odejście od instytucjonalnej opieki nad dziećmi, wzmocnienie rodzin zastępczych, pomoc w usamodzielnianiu się osobom, które wychowywały się bez rodziców przeznaczono ponad 10,5 mln zł.

Są pieniądze na aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców Łodzi

Wojewódzki Urząd Pracy zamierza przeznaczyć te pieniądze na dofinansowanie projektów służących integracji i wsparciu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem.

Uchwała o pomocy finansowej dla powiatu

- Czy rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na pomoc finansową dla powiatu przekraczającą kwotę z budżetu na 2021 r. o 200 tys. zł, ale na 2022 r.? To pilna sprawa, bo chodzi o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej. Wójt gminy przygotował projekt uchwały z powołaniem się na art. 10 ust. 2 , art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e oraz art. 58 ustawy samorządowej – pyta radny.

Gdzie i ile, czyli parę faktów o funduszach europejskich

Od muzeum w Łodzi, przez tunel pod Świną, po salę koncertową w Zambrowie. Przybywa ukończonych inwestycji, które uzyskały dofinansowanie w mijającym okresie budżetowym 2014–2020.

Jakie są skutki odmowy złożenia oświadczenia o nieruchomościach?

Wójt ma prawo wezwać przedsiębiorcę do złożenia oświadczenia o nieruchomościach, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej. W sytuacji, gdy podane informacje okażą się fałszywe, podatnik musi liczyć się z odpowiedzialnością karną.

Duże miasta zyskują nowych podatników. "To realny zastrzyk finansowy"

Rosną dochody niektórych dużych miast z podatku PIT od osób fizycznych, bo więcej osób decyduje się tam płacić swoje zobowiązania wobec fiskusa.