Tag:

Finanse samorządu

Świętokrzyskie stawia na otoczenie biznesu i ośrodki innowacji

Instytucje te otrzymają dotacje na wzmocnienie potencjału kadrowego, przygotowanie się do świadczenia nowych usług oraz rozwijanie kompetencji w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu.

Wydatkowanie pieniędzy przez organizacje pożytku publicznego

Każdy ma możliwość wskazania organizacji pożytku publicznego, do której może trafić 1,5 proc. kwoty podatku wykazanej w rocznym zeznaniu podatkowym. Zasady wydatkowania tych środków nie są ściśle uregulowane. Powstaje pytanie, na jakie cele OPP mogą je spożytkować.

Magazyny energii i ciepła zwiększą efektywność OZE

Zakup i montaż urządzeń pozwalających przechowywać energię elektryczną i cieplną to istota projektów, które mogą zostać dofinansowane w Małopolsce.

Za ekshumację gmina nie może żądać opłaty

Samorząd nie ma podstaw do pobierania opłat za możliwość przeprowadzenia ekshumacji.

Konkursy dają szansę sięgnięcia po blisko 30 mln euro dotacji

Lubelskie samorządy i organizacje otrzymają środki na ochronę kultury, poprawę bezpieczeństwa i rozwój turystyki. Ta ostatnia jak w najmniejszym stopniu powinna oddziaływać na środowisko naturalne.

Płatny postój tylko w dni robocze

Rada miejska nie jest upoważniona do pobierania opłat za parkowanie samochodów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w sobotę.

Budowa placu zabaw bez możliwości odliczenia VAT

Gmina nie odpisze podatku VAT z faktur na inwestycję, która nie jest wykorzystywana w działalności gospodarczej.

Opłata za duplikat legitymacji czy świadectwa szkolnego nie podlega VAT

Prowadzone przez gminy i powiaty szkoły publiczne pobierają opłaty m.in. za wydawane duplikaty dokumentów szkolnych. Nie ma już wątpliwości, że nie podlegają one podatkowi VAT.

Tylko jedno głosowanie nad absolutorium

Gdy wniosek w sprawie udzielenia absolutorium nie uzyska wymaganej większości ustawowej, nie ma podstaw, aby poddawać pod głosowanie wniosek w sprawie nieudzielenia absolutorium.

Dotacje na walkę z wykluczeniem oraz brakiem zaangażowania

Szkolenia, tworzenie nowych miejsc pracy w zakładach aktywności, włączanie w życie kulturalne, udostępnianie mieszkań wspomaganych – to przykłady działań mogących liczyć na dofinansowanie.