Przez prezent od matki została firmą - VAT od odpłatnej dzierżawy działki otrzymanej w darowiźnie

Odpłatna dzierżawa działki otrzymanej w darowiźnie to działalność gospodarcza opodatkowana VAT.

Aktualizacja: 08.11.2020 18:30 Publikacja: 08.11.2020 17:26

Darowizna

Darowizna

Foto: Adobe Stock

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę podatniczki, która spierała się z fiskusem o konsekwencje darowizny otrzymanej od matki.

We wniosku o interpretację kobieta wyjaśniła, że we wrześniu 2016 r. matka podarowała jej w formie aktu notarialnego prawo wieczystego użytkowania działki wraz z posadowionymi na niej budynkami. Ponieważ nieruchomość ta była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej i matka odliczyła VAT przy remontach i budowach, darowizna została potraktowana na równi ze sprzedażą w rozumieniu ustawy o VAT. Matka była podatnikiem VAT, a działka była przed darowizną wykorzystywana do najmu. Obecnie też jest wydzierżawiana już przez samą obdarowaną.

Kobieta podkreślała, że powodem decyzji o przekazaniu jej darowizny była choroba matki, która liczyła się z koniecznością zamknięcia firmy. Po sfinalizowaniu darowizny okazało się jednak, że sytuacja się poprawiła i matka będzie kontynuować działalność. Córka postanowiła zwrócić jej grunt darowizną. Sama była przekonana, że taka darowizna nie będzie podlegała VAT, bo ona nie prowadzi firmy ani nie jest podatnikiem VAT.

Fiskus zgodził się, że sama darowizna nie będzie podlegała VAT, ale tylko dlatego, że obdarowana nie odliczała VAT. Za to zupełnie inaczej oceniał jej status podatkowy. Jego zdaniem wydzierżawienie przez obdarowaną nieruchomości stanowiącej majątek prywatny odpowiada działalności z art. 15 ust. 2 ustawy VAT, tj. wykorzystywaniu towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W konsekwencji dzierżawa stanowi odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu, a kobieta działa jak podatnik VAT.

Podatniczka zaskarżyła interpretację, ale szczeciński WSA potwierdził stanowisko fiskusa. Zauważył, że wskazane we wniosku okoliczności świadczą, że nieruchomość służy cały czas prowadzeniu działalności gospodarczej. Najpierw działka z budynkami była bowiem wykorzystywana w działalności matki, a potem wydzierżawiona już przez samą skarżącą.

Jak tłumaczył WSA, aby majątek uznać za zarządzany dla potrzeb prywatnych, musi być on w całym okresie posiadania wykorzystywany (przeznaczony) wyłącznie do celów prywatnych. Jeżeli zaś prywatny majątek osoby fizycznej jest wykorzystywany w sposób ciągły (nie sporadyczny) dla celów zarobkowych (tj. daje przychód, co np. wynika z istoty umowy dzierżawy), to jest on wykorzystywany do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. A to zdaniem sądu oznacza, że osoba taka działa w charakterze podatnika VAT. Zdaniem WSA w spornej sprawie skarżącej nie można uznać za osobę jedynie zarządzającą swoim majątkiem osobistym w celu wykorzystania go na potrzeby prywatne.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Sz 510/20

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę podatniczki, która spierała się z fiskusem o konsekwencje darowizny otrzymanej od matki.

We wniosku o interpretację kobieta wyjaśniła, że we wrześniu 2016 r. matka podarowała jej w formie aktu notarialnego prawo wieczystego użytkowania działki wraz z posadowionymi na niej budynkami. Ponieważ nieruchomość ta była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej i matka odliczyła VAT przy remontach i budowach, darowizna została potraktowana na równi ze sprzedażą w rozumieniu ustawy o VAT. Matka była podatnikiem VAT, a działka była przed darowizną wykorzystywana do najmu. Obecnie też jest wydzierżawiana już przez samą obdarowaną.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
Policja zatrzymała patostreamerów. Upili i upodlili młode kobiety
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Sądy i trybunały
Sąd: Nawacki ma 3 dni. Inaczej grozi mu grzywna i areszt
Sądy i trybunały
Burzliwe obrady w KRS: wybrano sędziego do NSA i uzupełniono składy komisji
Praca, Emerytury i renty
Wyrównanie 500+ do 800 zł od sierpnia 2023? ZUS wydał komunikat
Materiał Promocyjny
ORLEN Paczka ma 4000 automatów paczkowych i rośnie w imponującym tempie
Sądy i trybunały
Jednoosobowy skład udrożnił apelację
Zawody prawnicze
Prokuratorzy chcą wyrównania wynagrodzeń. Barski wysłał pismo do MF