Tag:

Spadki

Powiązane

Prawo Cywilne

Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna

Państwo ma prawo ograniczać ustawą zakres własności ze względu np. na bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej.

Jeden sędzia orzeka o spadku. Uchwała trzech sędziów Sądu Najwyższego

Apelację w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku rozpatruje sąd w składzie jednego sędziego, niezależnie od wartości dziedziczonego majątku.

Tomasz Justyński: Scheda po kombatancie należy się bez łaski

Świadczenie dla represjonowanych przez ZSRR ma charakter odszkodowawczy z wszystkimi konsekwencjami tego cywilnoprawnego charakteru. Także w dziedziczeniu.

Granica między majątkiem fundacji rodzinnej a jej fundatora

Każde mienie fundatora, z którego swobodnie korzysta on lub jego rodzina, nie powinno być wnoszone do fundacji rodzinnej. Istnieje ryzyko opodatkowania świadczenia polegającego na korzystaniu z takich aktywów.

Od czego liczyć zachowek? Jest ważny wyrok Sądu Najwyższego

Dość łatwo można określić jaki procent spadku wynosi należny zachowek, ale trudniej wskazać od jakiej podstawy go liczyć.

Spadkobierca może nic nie dostać

Spadkodawca może w testamencie pozbawić zachowku najbliższych. Jest to wydziedziczenie. Muszą jednak istnieć po temu poważne powody zawinione przez spadkobiercę

Testamenty ustne pod ściślejszym nadzorem. MS planuje innowacyjne zmiany

Większe rygory dla testamentów ustnych, z drugiej strony pomysł ostatniej woli w formie nagrania – to plany Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sąd Najwyższy o odwołaniu darowizny. Ważne terminy

Darowiznę można odwołać z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego. Ale tylko przez rok od jego ekscesów.

SN o wycenie schedy: darowiznę szacujemy według dnia darowania

Wartość darowizny doliczanej do spadku, np. działki, szacuje się według stanu z dnia darowania, a nie późniejszego przeznaczenia. Sąd Najwyższy się wypowiedział.

Czy Ukrainiec może dziedziczyć majątek w Polsce na ukraińskich zasadach?

Sąd Najwyższy ma definitywnie rozstrzygnąć, czy obywatele Ukrainy mieszkający w Polsce mogą wybrać ukraińskie prawo jako podstawę dziedziczenia mieszkania znajdującego się na polskiej ziemi.