Tag:

Spadki

Powiązane

Prawo Cywilne

Marek Domagalski: Zachowki bardziej zależne od sądu

Mimo ostrego sporu o sądy większość parlamentarna pokłada w sędziach dużą wiarę, nakładając na nich kolejne zadania jak miarkowanie zachowków, w sprawie których jest wiele sporów rodzinnych.

Sąd: Urzędnik ocenia co jest w przesyłce

Dla stwierdzenia, co zawiera sądowa przesyłka, istotne jest to, co pracownik sądu stwierdził po otwarciu listu.

Więcej osób zadba o interesy zmarłego

W postępowaniu karnym praw pokrzywdzonego czy oskarżyciela posiłkowego będą mogli dochodzić ich spadkobiercy.

Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach

Wejście w życie ustawy o fundacji rodzinnej wprowadza istotne zmiany w ustalaniu i wypłacaniu świadczeń dla osób pominiętych w testamencie.

Monika Błońska: Można ocalić firmę i nie skłócić rodziny

Za życia spadkodawca może kompleksowo zabezpieczyć kwestię przekazania całości majątku w taki sposób, aby uniknąć ewentualnych procesów sądowych po śmierci.

Tomasz Justyński: Testament we dwoje wart rozważenia

Brak możliwości wspólnego zadecydowania o majątku jest szczególnie niezrozumiały w przypadku małżeństw pozostających w majątkowym ustroju wspólności dorobku.

Sąd Najwyższy uwzględnił skargą nadzwyczajną Ziobry w sprawie spadkowej

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry dotyczącą dwa odmiennych orzeczeń w tej samej sprawie. Chodził o dziedziczenie po mężczyźnie, który zmarł w lipcu 1998 roku. Sąd najpierw stwierdził nabycie spadku przez syna, a kilkanaście lat później wydał odmienne orzeczenie.

Sąd Najwyższy: Zachowek może dziedziczyć wnuk, ale nie zięć

Zachowek nie przechodzi na spadkobiercę, jeżeli nie należy on do uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy.

Trudno dzielić schedę, gdy umiera spadkobierca

Co powinien zrobić sąd w sprawie o podział spadku, gdy w trakcie postępowania umrze jeden z jego uczestników – odpowie SN.

Środki z subkonta w ZUS poczekają na podział po śmierci uprawnionego

Gdy ubezpieczony nie wskaże osób uprawnionych po jego śmierci do otrzymania kwoty zgromadzonej na subkoncie w ZUS, wejdzie ona do masy spadkowej.