Tag: Spadki

Powiązane

Prawo Cywilne

Małgorzata Filipiak: Zostawmy w spadku coś większego na Ziemi

Spisując ostatnią wolę, możemy zrobić ważne rzeczy nie tylko dla bliskich, ale i dla osób, których nie znamy, na przykład dla dzieci z organizacji charytatywnej – mówi Małgorzata Filipiak, terapeuta i hipnoterapeuta.

Do skonsumowania preferencji w spadku wystarczyła własna firma

Ulga uczniowska nie jest prawem niemajątkowym, tylko majątkowym. Fiskus nie może więc uznać, że przechodzi na spadkobiercę pod warunkiem dalszego prowadzenia przez niego na własny rachunek działalności spadkodawcy.

Dziedziczenie – jak zabezpieczyć firmę?

Testament to forma planowanego rozrządzenia posiadanym majątkiem, według woli spadkodawcy. Wykorzystując zapis windykacyjny może on zdecydować, że określone osoby otrzymają po jego śmierci wskazane składniki majątkowe, co ułatwi im kontynuowanie biznesu.

Ryszard Sadlik: Stan wiecznego spoczynku

Po śmierci sędziego po służbie członkom jego rodziny przysługuje uposażenie rodzinne.

Tomasz Justyński: Testament ze zdjęcia i nagrania - tego jeszcze nie było

Teza uchwały Sądu Najwyższego stwarza możliwość przeniesienia istotnej treści testamentu nie tylko na zdjęcie, ale można także przyjąć, że na nagrania audio i wideo.

Testator sam zdecyduje, kogo powołać do spadku

Jeżeli ktoś chciałby rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci według własnego pomysłu, powinien sporządzić testament.

Testament może zawierać dodatkowe postanowienia

Testator ma prawo nałożyć na spadkobierców dodatkowe zobowiązania, a wyjątkowo może nawet pozbawić ich prawa do spadku i zachowku.

Testament niekoniecznie u notariusza

Spadkodawca ma do wyboru kilka form wyrażenia swojej woli co do podziału majątku po swojej śmierci.

Testator musi pamiętać o zachowku

Spadkodawca zazwyczaj nie może zupełnie swobodnie rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci.

W szczególnych okolicznościach szczególne zasady sporządzania testamentu

Niektóre testamenty są przewidziane na wypadek, gdyby spadkodawca nie mógł wyrazić swojej woli w zwykłej formie.