Tag: Spadki

Powiązane

Prawo Cywilne

Jeden spadek, dwa postanowienia spadkowe. SN uchylił jedno z nich

Sąd Najwyższy uchylił postanowienie sądu o nabyciu majątku po zmarłym wydane 11 lat po prawomocnym postanowieniu dotyczącym tej samej schedy.

Czy gmina musi dochodzić długu

- Zmarł dłużnik naszej gminy, wobec którego wydano ostateczną decyzję w sprawie opłaty adiacenckiej (z art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami) – wskutek podziału nieruchomości na mniejsze działki – na niemal 25 tys. zł. Ustaliliśmy spadkobierców. Czy podany dług jako należność niepodatkowa gminy może być dochodzony od tych spadkobierców – pyta wójt.

Przedmioty nabyte w drodze spadku można amortyzować

Zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia tylko wtedy, gdy w jego wyniku podatnik otrzymuje składnik majątku, którego wartość po dokonanym podziale przekracza wartość udziału, jaki pierwotnie mu przysługiwał.

Dyspozycja z konta na wypadek śmierci nie wchodzi do masy spadkowej

Wypłata określonej kwoty najbliższym zmarłego na postawie przewidzianego 
w prawie bankowym polecenia właściciela rachunku nie podlega rozliczeniu spadkowemu.

Przez spóźnienie scheda z USA bez pełnej preferencji

Co do zasady sześciomiesięczny termin na zgłoszenie praw majątkowych w postaci czeków od amerykańskiego zarządcy spadku należy liczyć od dnia ich doręczenia nabywcy, np. przesyłką pocztową, ewentualnie od złożenia czeków w banku.

Spadkobiercy mają prawo dochodzić odszkodowania

W obecnym demokratycznym państwie prawa nie można przerzucać skutków bezprawnego postępowania organów administracji po upływie 60 lat na stronę postępowania, która nie przyczyniła się do takiego stanu rzeczy.

Dwa różne orzeczenia spadkowe w tej samej sprawie w ciągu 50 lat

Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił skargę nadzwyczajną w sprawie dwóch rozbieżnych orzeczeń spadkowych w tej samej sprawie, które zapadły w odstępie 50 lat.

Gospodarstwo w spadku. Jest pytanie prawne do Sądu Najwyższego

Gospodarstwo rolne przekazane następcy pozostającemu w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

Sąd przyznał spadek zmarłemu. SN: doszło do rażącego naruszenia prawa

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną od postanowienia Sądu Rejonowego w Nowym Targu, który wskutek nierzetelnej oceny materiału dowodowego zasądził część spadku nieżyjącemu mężczyźnie.

Fiskus chciał zarobić na ustawowym samorządowym spadkobraniu

Samorząd, który sprzedaje ruchomości nabyte w spadku jako ostateczny, przymusowy spadkobierca, nie działa jako podatnik VAT.