Tag: Spadki

Powiązane

Prawo Cywilne

Dyspozycja z konta na wypadek śmierci nie wchodzi do masy spadkowej

Wypłata określonej kwoty najbliższym zmarłego na postawie przewidzianego 
w prawie bankowym polecenia właściciela rachunku nie podlega rozliczeniu spadkowemu.

Przez spóźnienie scheda z USA bez pełnej preferencji

Co do zasady sześciomiesięczny termin na zgłoszenie praw majątkowych w postaci czeków od amerykańskiego zarządcy spadku należy liczyć od dnia ich doręczenia nabywcy, np. przesyłką pocztową, ewentualnie od złożenia czeków w banku.

Spadkobiercy mają prawo dochodzić odszkodowania

W obecnym demokratycznym państwie prawa nie można przerzucać skutków bezprawnego postępowania organów administracji po upływie 60 lat na stronę postępowania, która nie przyczyniła się do takiego stanu rzeczy.

Dwa różne orzeczenia spadkowe w tej samej sprawie w ciągu 50 lat

Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił skargę nadzwyczajną w sprawie dwóch rozbieżnych orzeczeń spadkowych w tej samej sprawie, które zapadły w odstępie 50 lat.

Gospodarstwo w spadku. Jest pytanie prawne do Sądu Najwyższego

Gospodarstwo rolne przekazane następcy pozostającemu w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

Sąd przyznał spadek zmarłemu. SN: doszło do rażącego naruszenia prawa

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną od postanowienia Sądu Rejonowego w Nowym Targu, który wskutek nierzetelnej oceny materiału dowodowego zasądził część spadku nieżyjącemu mężczyźnie.

Fiskus chciał zarobić na ustawowym samorządowym spadkobraniu

Samorząd, który sprzedaje ruchomości nabyte w spadku jako ostateczny, przymusowy spadkobierca, nie działa jako podatnik VAT.

Jeden sąd, ci sami spadkobiercy i dwa różne orzeczenia. Jest wyrok SN

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dwóch rozbieżnych postanowień spadkowych tego samego sądu wobec tego samego kręgu spadkobierców.

Darowizny dla ofiar wojny w podatkowych kosztach

Firmy odliczą od przychodu rzeczy przekazywane ofiarom wojny. Ale tylko jeśli ofiarują je za pośrednictwem określonych podmiotów.

Zachowek tylko dla najbliższych, czy także dla dalszych krewnych

Trybunał bada ważną kwestię dotyczącą spadków: czy prawo do zachowku jest dziedziczone tak samo, jak każda inna rzecz.