1 lipca 2021 r. zmieniają się zasady rozliczenia sprzedaży towarów i niektórych usług dla konsumentów z innych krajów UE. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o VAT wdrażającej pakiet e-commerce (na podstawie unijnych dyrektyw 2017/2455 oraz 2019/1995).

Według Ministerstwa Finansów celem jest m.in. ułatwienie handlu internetowego wewnątrz UE.

Czytaj też:

Sejm uchwalił zmiany w systemie VAT od handlu przez internet

– Nowe przepisy uniemożliwią napływ do krajów UE paczek bez VAT i uproszczą formalności związane z handlem w internecie pomiędzy krajami Unii Europejskiej – mówi wiceminister Jan Sarnowski.

Wspólny limit

– Podstawowa zmiana polega na tym, że podatnicy świadczący usługi lub dokonujący dostaw na rzecz konsumentów w UE nie będą musieli rejestrować się do celów VAT we wszystkich państwach członkowskich, w których świadczą te usługi lub wysyłają towary. Mogą składać deklaracje i płacić VAT w jednym państwie członkowskim, tzw. państwie identyfikacji – mówi Agata Malicka, współwłaścicielka biura rachunkowego.

Dodaje, że od 1 lipca w ustawie o VAT pojęcie sprzedaży wysyłkowej zostało zastąpione wewnątrzwspólnotową sprzedażą towarów na odległość (WSTO). Dotyczy to dostaw na rzecz konsumentów.

Zasadą jest, że miejscem dostawy WSTO będzie kraj nabywcy (konsumpcji), chyba że całkowita wartość dostaw podatnika nie przekroczy progu 10 tys. euro netto. W Polsce będzie to 42 tys. zł. Co ważne, limit dotyczy sprzedaży do wszystkich krajów UE. Wlicza się do niego wartość nie tylko towarów, ale także usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych transgranicznie na rzecz konsumentów. Limit dotyczy zarówno danego roku podatkowego, jak i poprzedniego.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Jedno okienko

To oznacza, że jeśli polski sprzedawca nie przekroczy progu 42 tys. zł, to dostawa będzie opodatkowana w Polsce. Podatnik będzie mógł jednak wybrać opodatkowanie w państwie konsumpcji. Jeśli jednak przekroczy próg, rozliczenie transakcji w państwie konsumpcji będzie obowiązkowe. Może to być bardzo uciążliwe, gdy dana firma wysyła towary do wielu państw UE.

Dlatego pakiet e-commerce zakłada uproszczenie w postaci procedury szczególnej One Stop Shop (OSS). Chodzi o tzw. jedno okienko, w którym polski podatnik może rozliczyć sprzedaż do krajów UE. Będzie to rozszerzenie dotychczasowej procedury szczególnej MOSS, stosowanej wyłącznie przy usługach telekomunikacyjnych, nadawczych oraz świadczonych drogą elektroniczną.

– To oznacza, że sprzedawca przekraczający limit 42 tys. zł wysyłający towary konsumentom np. z Francji i Niemiec może zarejestrować się tam do VAT i rozliczać podatek. Może też jednak zarejestrować się w procedurze VAT-OSS i rozliczać VAT w Polsce, składając deklaracje kwartalne, ale według stawek francuskich i niemieckich. Polskie organy podatkowe przekażą wpłacone kwoty do państw konsumpcji – mówi Agata Malicka.

Dodaje, że utrzymanie rejestracji VAT w krajach UE może być opłacalne, gdy podatnik dokonuje tam zakupów, od których chce odliczyć VAT.

Zmiany w imporcie

Zmiany odnoszą się też do sprzedaży na odległość towarów importowanych z krajów pozaunijnych, np. z Chin, USA czy Wielkiej Brytanii. Dla przesyłek o niskiej wartości, czyli do 150 euro, będzie można wybrać specjalną procedurę, Importowy One Stop Shop (IOSS), która ułatwi deklarowanie i opłacanie VAT. Podatnik zarejestruje się tylko w jednym państwie unijnym.

Istotne zmiany czekają też internetowe platformy sprzedażowe pośredniczące w sprzedaży towarów z krajów trzecich o wartości do 150 euro. Staną się one z tego tytułu podatnikami VAT i będą musiały rozliczać się za pośrednictwem IOSS. Nowelizacja przyjmuje fikcję prawną dla celów rozliczenia VAT, iż najpierw platforma nabywa towary od sprzedawcy, a następnie dostarcza je konsumentowi z kraju UE. To oznacza, że platforma musi co do zasady rozliczyć VAT.

Podstawa prawna: Nowelizacja ustawy o VAT z 20 maja 2021 r. Dz.U. 2021 r. poz. 1163

Magdalena Jaworska doradca podatkowy, radca prawny starszy menedżer w MDDP

Nowe przepisy powinny zasadniczo uprościć rozliczenie i raportowanie VAT, ale nie wszystkim. Skorzystają podatnicy, którzy dokonują wewnątrzunijnej sprzedaży towarów na odległość do konsumentów w wielu krajach UE, o wysokiej wartości. Inaczej będzie w firmach dokonujących niewielkiej sprzedaży do konsumentów w UE oraz platform internetowych. Dlatego każdy podatnik powinien dokładnie przeanalizować swoją sytuację. Należy rozważyć m.in. konieczność czy też opłacalność utrzymania rejestracji VAT w innych krajach unijnych. Konieczne może być też dostosowanie systemów informatycznych i księgowych do nowych obowiązków sprawozdawczych oraz wdrożenie narzędzi monitorowania stawek VAT w krajach UE. Ponadto potrzebny może być przegląd istniejących umów prawnych lub warunków sprzedaży, zwłaszcza w relacjach z dostawcami usług logistycznych lub platformami handlowymi.