Darmowa kwatera dla pracownika delegowanego do pracy w kraju Unii bez PIT

Pracownik oddelegowany do pracy w Unii Europejskiej, któremu pracodawca na własny koszt zapewnia zakwaterowanie, nie uzyskuje przychodu opodatkowanego PIT.

Publikacja: 10.01.2024 07:40

Darmowa kwatera dla pracownika delegowanego do pracy w kraju Unii bez PIT

Foto: Adobe Stock

We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargi kasacyjne spółki, która spierała się o podatkowe skutki opłaconych przez nią noclegów dla pracowników oddelegowanych do pracy w innym kraju unijnym. 

Spór dotyczył interpretacji indywidualnej z września 2020 r. oraz zmiany innej, wydanej wcześniej również na wniosek spółki przez skarbówkę. A w obu przypadkach chodziło jednak o to samo. Konkretnie czy zapewnienie przez spółkę zakwaterowania pracownikom delegowanym czasowo do wykonywania pracy w innych krajach unijnych powoduje powstanie po ich stronie opodatkowanego przychodu w postaci tzw. nieodpłatnych świadczeń. Firma jako pracodawca i płatnik była przekonana, że choć finansuje z własnej kieszeni kwatery na czas oddelegowania pracowników do zagranicznej pracy, nie musi potrącać od tego zaliczek na PIT. W jej ocenie bowiem w takim przypadku nie można mówić o przychodzie po stronie pracowników.

Czytaj więcej

Darmowe lokum za granicą bez składek

Fiskus wygrywa w WSA

Innego zdania był fiskus. W obu przypadkach doszedł do przekonania, że przyjęcie świadczeń oferowanych przez pracodawcę leży w interesie pracownika. A to dlatego, że jest równoznaczne z uniknięciem przez niego wydatku, jaki musiałby ponieść w celu wykonywania obowiązków służbowych zgodnie z postanowieniami umowy, którą zawarł z pracodawcą.

Urzędnicy nie mięli wątpliwości, że przyjęcie przez pracownika świadczenia w postaci bezpłatnego zakwaterowania następuje za jego zgodą oraz przynosi mu wymierną korzyść majątkową. W konsekwencji fiskus uznał, że wartość nieodpłatnych świadczeń w postaci zapewnienia przez spółkę zakwaterowania stanowi dla pracowników przychód opodatkowany PIT. Zauważył jedynie, że świadczenie to może korzystać ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT, ale tylko w granicach wskazanego tam limitu.

Spółka nie zgadzała się z taką wykładnią przepisów i zaskarżyła zarówno niekorzystną interpretację wydaną na jej wniosek, jak i tę zmodyfikowaną na niekorzyść jej pracowników. W pierwszej instancji triumfował jednak fiskus. Rację w jednej sprawie zgodnie z właściwością przyznał mu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a w drugiej krakowski WSA. 

Zupełnie inaczej do sprawy podszedł dopiero NSA. Uznał, że w spornym przypadku nie może być mowy od opodatkowanych nieodpłatnych świadczeniach po stronie pracowników spółki oddelegowanych do pracy w innym kraju unijnym. NSA odwołał się do serii swoich sierpniowych orzeczeń, w których wykładnia przepisów krajowych została wpisana w kontekst dyrektywy unijnej dotyczącej delegowania pracowników do świadczenia usług. 

Z regulacji unijnej wynika zaś, że w przypadku pracowników delegowanych do pracy w innym państwie członkowskim do ich wynagrodzenia nie wlicza się zwrotu wydatków takich jak koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania. Dlatego w ocenie NSA, gdy pracodawca pokrywa koszty zakwaterowania dla pracownika oddelegowanego do pracy w innym państwie unijnym nie powstaje przychód opodatkowany PIT. 

Wytyczne Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nieodpłatnych świadczeń

Istotne w sprawie okazały się też wytyczne z wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. nieodpłatnych świadczeń (K 7/13). Jedną z nich, która przesądza o konieczności opodatkowania jest to czy zostały poniesione w interesie pracownika. Tymczasem jak zauważył sędzia NSA Tomasz Zborzyński w spornym przypadku niewątpliwie koszty zakwaterowania są pokrywane w interesie pracodawcy. To on uzyskuje korzyść w postaci realizacji kontraktu, co nie byłoby przecież możliwe bez oddelegowanych pracowników. Wyroki są prawomocne.

Sygn. akt: II FSK 434/2, II FSK 1332/21.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność