Tag:

Przychody

Powiązane

PIT

Sąd o rencie odpłatnej. Fiskus nie może naciągać przepisów, żeby dostać PIT

W przypadku zawarcia umowy renty odpłatnej w zamian za przeniesienie użytkowania wieczystego i własności nieruchomości nie jest możliwe ustalenie wysokości przychodu, a tym samym podstawy opodatkowania.

Patent jako pośredni koszt uzyskania przychodu

W razie niewprowadzenia patentu do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, cena nabycia patentu może stanowić pośredni koszt uzyskania przychodów.

Połączenie sióstr bez emisji, ale ze skutkiem w CIT

Do niedawna wydawało się oczywiste, że w przypadku połączenia bezemisyjnego nie można określić przychodu spółki przejmującej. Ostatnie interpretacje wskazują jednak, że fiskus zmienił zdanie w tej sprawie.

Opłaty za niewłaściwe parkowanie przychodem kasowym

Przychód z tytułu otrzymanych opłat dodatkowych za naruszenie regulaminu parkingowego powinien być rozpoznawany przez podatnika w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym, tj. w dniu otrzymania zapłaty.

Ujęcie sprzedaży półproduktów zgodnie z KSR 15

W pewnych szczególnych sytuacjach przedsiębiorstwa dokonują sprzedaży nie tylko swoich wyrobów gotowych ale także elementów niezakończonej produkcji, tj. półproduktów. Taka sytuacja występuję często gdy półprodukt ma uniwersalny charakter i jest ogólnie stosowany na rynku a przedsiębiorstwo przeprowadza cały cykl produkcyjny w przeciwieństwie do swojej konkurencji. Jak ująć taką sprzedaż w zgodzie z Krajowymi Standardami Rachunkowości?

Najważniejsze wyroki wydane w sprawach pracowniczych w 2023 roku

Ubiegły rok obfitował w wiele interesujących i ważnych orzeczeń z zakresu prawa HR. Dotyczyły m.in. ochrony działaczy związkowych czy gwarancji powrotu rodzica na zajmowane stanowisko, ale też dodatku za pracę w nadgodzinach niepełnoetatowców.

Problemy praktyczne związane z powstaniem zakładu podatkowego zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce (cz. 2)

Powstanie zakładu podatkowego implikuje obowiązek rozliczenia podatku dochodowego przez zagranicznego przedsiębiorcę w Polsce. Kontrowersje dotyczą m.in. rocznego rozliczenia przychodu.

Marketing wspiera sprzedaż i daje podatkowe korzyści

Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na usługi marketingowe, takie jak ekspozycja towarów w sklepie czy organizacja degustacji.

Rząd proponuje kasowy PIT dla przedsiębiorców. Ale mocno ograniczony

Przedsiębiorca zapłaci podatek dopiero, gdy dostanie pieniądze od kontrahenta. Tak wygląda kasowy PIT zaproponowany przez rząd. Niewielu jednak skorzysta z tego rozwiązania.

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe obejmują przychody i związane z nimi koszty. Przy księgowym rozliczaniu tych kategorii ekonomicznych należy uwzględnić zasady rachunkowości, zwłaszcza zasadę współmierności.