Tag: Przychody

Powiązane

PIT

Fiskus zmienił niekorzystne stanowisko ws. elektrycznych samochodów

Gdy pracownik ładuje służbowy samochód z napędem elektrycznym, korzystając z przydomowej stacji ładowania, to zwrot wydatku z tego tytułu nie będzie stanowił dla niego dodatkowego przychodu.

Elektryczny samochód dla pracownika bez dodatkowego podatku

Firma udostępniająca pracownikowi ekologiczny samochód i zwracająca koszty ładowania pojazdu w domu nie musi naliczać mu przychodu.

Zysk może być w kryptowalucie

Spółka ma przychód z dywidendy także wtedy, gdy otrzymała ją w walucie wirtualnej.

Sekretarka i komputer bez podatku dla prawników

Przedsiębiorca, który przy wykonywaniu umowy korzysta z biura i pomocy pracowników kontrahenta, nie uzyskuje z tego tytułu dodatkowego przychodu.

Pieniądze dla Ukraińców nie są przychodem organizatora zbiórki

Spółka zbierająca fundusze dla ofiar wojny nie uzyskuje korzyści majątkowej.

Obniżenie stawki amortyzacyjnej sposobem na rozliczenie straty

Gdy przedsiębiorca przewiduje, że w danym roku jego przychody będą na tyle niskie, że nie będzie miał możliwości rozliczenia straty podatkowej z lat poprzednich, może obniżyć koszty uzyskania przychodów.

Osoba na B2B sama rozlicza nieodpłatne świadczenia

Spółka przyznająca benefity współpracownikom prowadzącym działalność gospodarczą nie pełni obowiązków płatnika. Kontraktor samodzielnie zapłaci podatek.

Cel szkolenia decyduje o opodatkowaniu

Jeśli opłacenie lekcji języka obcego dla członka zarządu nie wiąże się z jego zadaniami służbowymi lub obowiązek nauki nie wynika z zawartej umowy o zarządzanie, to uczestnik kursu uzyska przychód, a spółka powinna pobrać zaliczkę na PIT.

Fiskus chce więcej niż 8,5 proc. od dzierżawy znaku towarowego

Skarbówka nie zgadza się na rozliczanie ryczałtem przychodów z udostępniania praw majątkowych.

Firma daje nocleg, więc jest przychód

Załoga zapłaci PIT od wartości udostępnionej kwatery.