Tag: Przychody

Powiązane

PIT

Sąd: udziałowiec nie płaci podatku od podatku

Kwota otrzymana przez wspólnika od spółki komandytowej stanowiąca równowartość należnego VAT nie jest przychodem.

Nienależne wynagrodzenie z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem

W sytuacji dokonania w roku podatkowym zwrotu nienależnie pobieranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, rozliczenie tego zwrotu następuje poprzez zastosowanie jednego z dwóch rozwiązań.

Jak zakwalifikować wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki

Kwoty uzyskiwane za prowadzenie spraw spółki komandytowej, których wysokość została ustalona w uchwale wspólników, są niezależne od zysku z tytułu udziału w spółce i nie wynikają z kontraktu menedżerskiego, stanowią przychód z innych źródeł.

Prowizja za udzielenie pożyczki nie jest opłatą za usługę ciągłą

Przychód podatkowy z tytułu prowizji za udzielenie pożyczki jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Data jego powstania jest tożsama z momentem wykonania usługi jednorazowej polegającej na udzieleniu pożyczki pożyczkobiorcy.

Ochrona zdrowia opłacona przez firmę częściowo bez PIT

Pracownik nie ma przychodu z tytułu pakietów medycznych, ale tylko w części dotyczącej profilaktyki zdrowotnej związanej z pracą i medycyny pracy. Świadczenia wykraczające poza profilaktykę są już opodatkowane.

Dotacja z tarczy 8.0 nie jest przychodem, ale wydatki są kosztem

Środki uzyskane z tarczy 8.0 nie stanowią przychodu podatkowego. Ale wydatki firmowe poniesione z tej dotacji, przedsiębiorca może zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodu.

Przedpłaty na konto w ramach zaliczek nie są przychodem

Przedpłacone usługi ewidencjonujemy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dacie wykonania usługi a nie otrzymania zaliczki.

Brytyjski VAT może być przychodem do opodatkowania w Polsce

Pojawiła się kolejna bariera w handlu z Polską. Wyspiarski podatek bywa u nas przychodem do opodatkowania.

Dostałeś grunt w zamian za zwolnienie z długu? Fiskus chce podatku

Fiskus twierdzi, że otrzymanie nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku.

Kwalifikacja przychodów z najmu – przełomowa uchwała NSA

Od dłuższego czasu, w sprawie kwalifikacji przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu organy podatkowe i podatnicy zajmowali dwa przeciwstawne stanowiska. Uchwała NSA rozstrzygnęła tę kwestię.