Tag: Przychody

Powiązane

PIT

Zatrzymanie zaliczki a przychód podatkowy

Samo otrzymanie zaliczki, co do zasady, nie powoduje po stronie podatnika powstania przychodu. Zaliczka staje się bowiem przychodem w momencie wykonania usługi lub dostawy towaru. W sytuacji, gdy klient np. zrezygnuje z zamówienia, a zaliczka zostaje zatrzymana, przychód z tytułu jej otrzymania powstaje w momencie powiadomienia przez klienta o rezygnacji.

Ustalenia źródła przychodu biegłego sądowego

Przychody uzyskiwane z wykonywania, w ramach prowadzonej firmy, wycen lub opinii na zlecenie sądów i prokuratur, powinny być kwalifikowane do źródła przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Sąd: fiskus ma dostać dane użytkowników portalu sprzedażowego

Bez konkretnego dowodu, portal internetowy nie może odmówić wydania danych swoich użytkowników i informacji o płatnościach, które są niezbędne do realizacji dochodów z podatków.

Jak należy korygować przychody i koszty

Moment ujęcia faktury korygującej, zarówno pod względem przychodowym, jak i kosztowym, powinien być uzależniony od okoliczności faktycznych, których ta faktura dotyczy.

Szczepionki przeciw grypie znowu opodatkowane

Firma fundująca pracownikom szczepienia musi naliczyć im przychód i potrącić PIT. Ulgi już nie ma.

Nadwyżka pobranych zaliczek na poczet zysku nie jest przychodem

Podatniczka nie uzyska przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z otrzymaniem zaliczek na poczet zysku wyższych niż przypadający na nią zysk spółki za dany rok w zakresie kwoty nadwyżki, która w dniu 1 stycznia kolejnego roku zostanie potrącona z zaliczką na poczet zysku za ten kolejny rok.

Przychody – ujmowanie transakcji sprzedaży na przełomie roku

Ujmowanie transakcji sprzedaży towarów, które mają miejsce na przełomie roku obrotowego z uwzględnieniem warunków Incoterms 2020, wymaga przeanalizowania zarówno zapisów umów z klientem, jak i innych ustaleń pomiędzy stronami transakcji.

Nie ma przysporzenia, nie ma przychodu

Samo otrzymanie nagrody w postaci kuponów rabatowych uprawniających do zniżki, nawet jeżeli jest ona określona kwotowo, nie powoduje powstania przychodu po stronie podatnika.

Biznes traci podatkowo na remontach służbowych samochodów

Skarbówka uważa, że w przypadku powypadkowego remontu służbowego auta odszkodowanie od ubezpieczyciela jest w 100 proc. firmowym przychodem. Nawet wtedy, gdy przedsiębiorca rozlicza koszty tylko w części albo w ogóle nie ma takiej możliwości.

Przedsiębiorcy tracą na remontach służbowych aut

Całe odszkodowanie to przychód, naprawa jest kosztem w 75 proc. albo w ogóle – twierdzi fiskus.