Tag:

Przychody

Powiązane

PIT

Niezbędnik przedsiębiorcy. Ostatnie chwile na ZUS DRA i ZUS RCA * Drogi zegarek w kosztach firmy? * Co z podatkiem, gdy firma sprzeda mieszkanie * Jak wysoki może być zadatek * Forma opodatkowania: nowy lider

• Składka zdrowotna: zostały godziny na rozliczenie roczne • Absurdalny skutek zawieszenia lub zakończenia działalności • Czy prawnik może mieć zegarek na koszt firmy? • Sprzedaż firmowych mieszkań a podatek dochodowy • Czy zadatek może być ceną za całą usługę? • Co nowego w dokumentacji pracowniczej • Forma opodatkowania: krajobraz w Polskim Ładzie • Ważne terminy na ten tydzień

Obowiązki płatnika wynikające z zapewnienia pracownikom tymczasowym zakwaterowania

Noclegi zapewnione pracownikom tymczasowym stanowią ich przychód. Może on jednak w części korzystać ze zwolnienia.

W firmie jest przychód należny, nie musi być otrzymany

Przedsiębiorca, który rozlicza wynajem w biznesie, musi opodatkować czynsz nawet wtedy, gdy lokator mu nie zapłacił.

Nieodpłatne poręczenie nie zawsze rodzi przychód

Nieodpłatne poręczenie za dłużnika nie będzie rodziło po jego stronie przychodu, jeżeli zaciągnął on zobowiązanie w celu realizacji zadań, z których skorzysta także poręczyciel.

Sąd: oprocentowanie dla udziałowca to nie inne źródło

Wypłata odsetek od udziału kapitałowego w spółce osobowej skutkuje jego obniżeniem u wspólnika i wykazuje podobieństwo do zwrotu części wkładu. Dlatego przychody z niej należy zaliczyć do działalności gospodarczej.

Jakie są skutki objęcia akcji wydanych kadrze zarządzającej

„Bezpośrednie” objęcie (nabycie) akcji przez członka zarządu w ramach programu motywacyjnego nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT. Przychód powstaje natomiast wskutek realizacji praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych i podlega zaliczeniu do źródła przychodów z praw majątkowych.

Najem prywatny: jak rozliczyć straty z lat ubiegłych

Jeśli podatnik opodatkowany na zasadach ogólnych osiągnął stratę, a od 2023 r. ma obowiązek opodatkować przychody z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będzie mógł rozliczyć stratę tyle, że pomniejsza o nią przychód.

Sąd: Wypłatę z luksemburskiej spółki trzeba rozliczyć

Środki otrzymane tytułem zwrotu równowartości części wkładu, tj. wartości pieniężnej wniesionych wkładów niepieniężnych to przychód.

Prezent od szefa bez PIT i ZUS. Ale są też minusy

Jeśli upominek dla pracownika jest darowizną, pracodawca nie musi naliczać mu przychodu. Nie zaliczy jednak wydatku do podatkowych kosztów.

WSA: Reklamowanie w grze komputerowej bez ulgi

Zyski z wyświetlania reklam na podstawie umów z ich dostawcami nie spełniają przesłanek przychodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi.