Tag: Podróże Służbowe i Kilometrówka

Powiązane

Kadry

Praca za granicą: podróż służbowa czy oddelegowanie

Gdy wyjazdy pracownika do pracy za granicą nie mają charakteru incydentalnego, należy uznać, że został tam oddelegowany. Nie należą mu się wtedy diety, ale musi dostać co najmniej pensję minimalną obowiązującą w tym kraju.

Kiedy ryczałt za nocleg w delegacji można obniżyć

W firmie prywatnej ryczałt za nocleg w podróży służbowej może być niższy niż przewidują przepisy dla sfery budżetowej. Tylko przy braku wewnętrznych regulacji obowiązuje ustalona tam stawka.

Delegowanie do Francji na francuskich zasadach

Francuski kodeks pracy nie określa ani minimalnego, ani maksymalnego czasu trwania oddelegowania. Po upływie 12 miesięcy zastosowanie zaczyna mieć jednak niemal całe francuskie ustawodawstwo z zakresu prawa pracy.

Wypadek pracownika delegowanego podstawą zakwestionowania ubezpieczeń

Błędna kwalifikacja pracy z zagranicy, również zdalnej, wiąże się z koniecznością wyprostowania kwestii ubezpieczeń społecznych, a także ryzykiem kar dla pracodawcy. Problemy piętrzą się, gdy delegowany ulegnie wypadkowi.

Nowelizacja kodeksu pracy: przedstawiciele handlowi sporo zyskają na pracy zdalnej

Nieprecyzyjna nowelizacja kodeksu pracy może kosztować wiele firm setki tysięcy złotych rocznie.

Każda podróż służbowa poza miejscowość prowadzenia działalności jest delegacją

Podróżą służbową dla kierowcy jest każdy wyjazd poza miejscowość, w której pracodawca prowadzi działalność. Czas jego trwania wpływa na wysokość świadczeń należnych z tego tytułu.

Wydatki zapłacone kartą w podróży służbowej są kosztem pracodawcy

Jeśli pracownik pokrył z własnych pieniędzy koszty poniesione podczas delegacji i udokumentował te wydatki wyciągiem bankowym z osobistego konta, fakturami lub rachunkami i pracodawca zaakceptował te wydatki oraz zwrócił je pracownikowi to może zaliczyć je w koszty.

Prywatne podróże pracownika w pandemii nie są jego prywatną sprawą

Pracodawca ma prawo wymagać od pracowników podawania informacji służących walce z COVID-19. Za zatajenie wyjazdu zagranicznego zatrudnionemu może grozić dyscyplinarka.

RODO: transfer danych pracowników poza Unię też jest pod ochroną

Pracodawca, który przekazuje do państwa trzeciego dane pracowników w związku np. z wyjazdem służbowym czy prowadzoną rekrutacją, ma obowiązek stosować zasady gwarantujące stosowny poziom ich zabezpieczenia.

Niepewne zasady oskładkowania delegowanych pracowników

Pracodawca nie będzie musiał opłacać składek za pracownika wysłanego służbowo do Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 r., jeśli Polska złoży odpowiednią notyfikację do Komisji Europejskiej i Wielkiej Brytanii.