Tag:

Podróże Służbowe i Kilometrówka

Powiązane

Kadry

Szef musi informować o warunkach oddelegowania poza Polskę

Obecnie pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi wysyłanemu do pracy za granicą informacje o warunkach zatrudnienia w tym kraju oraz okolicznościach z tym związanych.

Praca zdalna: wizyta w firmie bez PIT

Bilet na pociąg, nocleg w hotelu, dieta - świadczenia dla pracowników zdalnych, których pracodawca co pewien czas wzywa do biura, są zwolnione z podatku.

Darmowa kwatera dla pracownika delegowanego do pracy w kraju Unii bez PIT

Pracownik oddelegowany do pracy w Unii Europejskiej, któremu pracodawca na własny koszt zapewnia zakwaterowanie, nie uzyskuje przychodu opodatkowanego PIT.

Automatyzacja może pomóc obniżyć koszty podróży służbowych

Pandemia diametralnie zmieniła sposób prowadzenia biznesu, zarówno ze strony pracowników jak i pracodawców. Na skalę masową wprowadzono pracę zdalną lub hybrydową, ale ograniczenia spowodowały także w dużej mierze rezygnację z podróży służbowych. Od niedawna tego typu wyjazdy wracają do łask.

Delegacja zdalnego pracownika nie zawsze jest podróżą służbową

Praca zdalna jest już naszą codziennością, jednak pewne jej aspekty nadal pozostają niejasne. W szczególności chodzi o zasady przemieszczania się, rozliczania czasu podróży i świadczeń należnych pracownikowi z tego tytułu.

Spółka nie odliczy VAT z biletu dla żony pracownika

Bilet jednorazowy wystawiony przez podmiot świadczący usługi przewozu osób kolejami wypełnia definicję faktury. Można odliczyć wykazany na nim podatek, ale tylko w części związanej z przejazdem osoby wysłanej w podróż służbowo.

Noclegi i przejazdy pracowników oddelegowanych za granicę bez PIT

Zapewnienie zakwaterowania i transportu dla pracowników oddelegowanych do pracy w innym kraju nie skutkuje u nich powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwrot kosztów podróży służbowej radnego

Na wniosek kilku radnych wójt rozważa wprowadzenie zwrotu kosztów radnym przejazdów z ich miejsc zamieszkania do siedziby rady miejskiej – na zasadzie podróży służbowej. Przepisy tego nie zabraniają. Czy można stosować takie rozliczenia – pyta radny.

Sąd: częste wyjazdy służbowe nie pozbawią radnego mandatu

Częste wyjazdy służbowe i rzadkie przebywanie w rejonie, z którego radny został wybrany, nie są wystarczającym powodem, żeby pozbawić go mandatu - uznał WSA w Olsztynie.

Przyjazd do firmy pracownika zdalnego może być podróżą służbową

Jeśli mieszkanie osoby pracującej zdalnie to jej stałe miejsce pracy wskazane w umowie, polecenie pracodawcy stawienia się w biurze może być traktowane jako polecenie wyjazdu służbowego.