Tag:

delegacja

Powiązane

Praca

Od wartości noclegu w delegacji trzeba zapłacić podatek i składki

Naczelny Sąd Administracyjny uważa, że koszty noclegu opłaconego delegowanemu pracownikowi, który nie przebywa w podróży służbowej, to jego przychód i należy zapłacić PIT oraz ZUS. Ale jego argumenty budzą wątpliwości.

Delegacja z MS - czy z sądu rejonowego można przeskoczyć do okręgowego

Sprawy sędziów, którzy orzekają w ramach delegacji MS wyżej, niż powinni, budzą wątpliwości. Ma je rozstrzygnąć Sąd Najwyższy.

Mniej czasu na rozliczenie delegacji

Pracodawca, który nie należy do sfery budżetowej, może wprowadzić krótszy termin na rozliczenie się pracownika z kosztów podróży służbowej. Ale ten czas musi pozwalać realnie się z tego wywiązać.

Zwrot kosztów dla zleceniobiorcy jest wolny od PIT

Firma wysyłająca zleceniobiorców do pracy w Niemczech nie pobierze podatku od wypłaconych im diet i ryczałtów, ale tylko do określonego limitu.

Także wyjazd służbowy na małą odległość to delegacja

Na kwalifikację wyjazdu jako podróży służbowej nie ma wpływu to, jak daleko pracownik ma się udać. Ważne, że uda się poza miejscowość, w której zwykle wykonuje swoje obowiązki.

Trudno delegować obywatela Ukrainy do innego państwa

Unijna decyzja o objęciu obywateli Ukrainy ochroną czasową nie oznacza możliwości ich swobodnego delegowania za granicę przez polskiego pracodawcę w celu wykonywania pracy.

Sąd obniży nieproporcjonalną karę za błąd w delegowaniu

Niektóre kraje niechętnie dostosowują swoje przepisy regulujące zasady delegowania pracowników do unijnego orzecznictwa. W takiej sytuacji pracodawca może jednak liczyć na interwencję sądu.

Czy zleceniobiorca może być w delegacji?

Zasady delegowania pracowników w podróż służbową i jej rozliczenie są powszechnie znane. Przepisy dotyczące podróży służbowych odnoszą się do pracowników, których z pracodawcą wiąże stosunek pracy (umowa o pracę). Co z osobami pracującymi na zlecenie?