Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważne orzeczenie dla podatkowych grup kapitałowych. We wtorek potwierdził, że nie ma podstaw, aby pozbawiać je prawa do tzw. ulgi B+R.

Sprawa dotyczyła interpretacji, a ostatecznie spór sprowadził się do tego, czy podatkowa grupa kapitałowa w ogóle ma prawo do korzystania z odliczenia na badania i rozwój w CIT.

Czytaj więcej

Nowość w przepisach: podatkowa grupa kapitałowa

Fiskus doszedł do przekonania, że nie, ze względu na status spółki jako podatkowej grupy kapitałowej, która nie może odliczać od dochodu wewnętrznych przepływów. Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu nie dopatrzył się w ustawie o CIT wyłączenia zastosowania ulgi B+R do podatkowej grupy kapitałowej czy do spółek w niej funkcjonujących i wydatków powstałych na skutek zawieranych między nimi transakcji.

Również NSA nie zgodził się ze sztywną wykładnią fiskusa, że to podatnik ma możliwość rozliczenia kosztów kwalifikowanych. A skoro nim jest podatkowa grupa kapitałowa, to brak możliwości rozliczenia w grupie. Sędzia NSA Antoni Hanusz zauważył jedynie, że to, jak powinny wyglądać te rozliczenia, wykracza poza sporną sprawę i może podlegać odrębnemu badaniu. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 2117/20