We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt, który ma dostosować polskie przepisy do regulacji UE w zakresie handlu elektronicznego.

Projekt zakłada zmiany m.in. w ustawie o VAT. Dzięki nim polska skarbówka ma dostać dodatkowe narzędzie do skuteczniejszego zwalczania oszustw w VAT w międzynarodowym handlu elektronicznym. Dostawcy usług płatniczych będą musieli prowadzić kwartalną ewidencję płatności transgranicznych i odbiorców płatności. Zabezpieczenia takiej dokumentacji będzie konieczne jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 takich płatności na rzecz tego samego odbiorcy. Nowym obowiązkiem, który ma jednak dotyczyć tylko płatności transgranicznych, zostaną objęte m.in. banki krajowe i oddziały banków zagranicznych, a także instytucje kredytowe, płatnicze oraz SKOK.

Ponadto nowe przepisy mają ustalić zasady liczenia progu płatności transgranicznych oraz określania lokalizacji płatników i odbiorców. Uszczegółowią również to, co będzie musiało znaleźć się w ewidencji. Chodzi m.in. informacje umożliwiające identyfikację odbiorcy płatności i samych płatności, takie jak kwoty, daty czy kwestie ewentualnych zwrotów.

Państwa członkowskie muszą implementować dyrektywę unijną do 31 grudnia 2023 r. Wejście w życie nowych przepisów planowane jest na 1 stycznia 2024 r.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Czytaj więcej

Oszuści VAT: firma śledzona w banku i sieci