Złe wieści dla pracowników, którym pracodawca w związku z wykonywaną pracą funduje noclegi. Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny uznał, że takie świadczenia, które nie mają związku z podróżami służbowymi, są przychodem z pracy i co do zasady trzeba je opodatkować.

Sprawa dotyczyła spółki, która chciała się upewnić u fiskusa m.in., jak powinna traktować zwrot kosztów zakwaterowania dla pracownika w czasie świadczenia przez nich pracy w innych lokalizacjach niż stałe miejsce zamieszkania. Sama uważała jednak, że nie jest to ich przychód ze stosunku pracy, a ona jako pracodawca i płatnik nie ma obowiązku pobierać i odprowadzać z tego tytułu zaliczek na PIT.

Fiskus na to nie przystał. Zauważył, że w przypadku oddelegowania przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku zrekompensowania zatrudnionemu wydatków, tak jak ma to miejsce w związku z podróżą służbową. Oddelegowania nie można zatem utożsamiać ani z podróżą służbową, ani z pracą mobilną. Dlatego zdaniem urzędników, gdy pracodawca – mimo braku ustawowego obowiązku – zapewni oddelegowanemu pracownikowi bezpłatny nocleg, np. poprzez wynajęcie pokoju hotelowego lub mieszkania, to wartość tego stanowi dla niego przychód z innych nieodpłatnych świadczeń.

Czytaj więcej

Odszkodowanie wypłacone pracownikom a koszty uzyskania przychodów

Spółka taką wykładnię zaskarżyła, ale nic to nie dało. Najpierw racji nie przyznał jej Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, a ostatecznie także NSA.

Sąd odniósł się m.in. do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13), w którym sformułowano ogólne kryteria, kiedy konkretne świadczenie na rzecz pracownika może zostać zakwalifikowane do przychodów. I tak za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które zostały spełnione za jego zgodą, w jego interesie i przyniosły mu wymierną korzyść, możliwą mu do przypisania. NSA nie miał wątpliwości, że sporne świadczenie zostało spełnione za zgodą pracownika, a korzyść jest wymierna, indywidualna i leży w interesie załogi, a nie firmy. Podobnie uznaje też Sąd Najwyższy.

W konsekwencji, zdaniem sądu, wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika niebędącego w podróży służbowej – ewentualnie nadwyżki ponad kwotę zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT – pracodawca ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 935/20