Przedsiębiorcy coraz częściej mają problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Rozwiązaniem mają być specjalne konkursy. Ten, kto poleci odpowiednią osobę do pracy, otrzymuje nagrodę pieniężną. Powstają jednak wątpliwości, jak rozliczyć tego typu nagrody. Skarbówka w najnowszej interpretacji wyjaśniła, że beneficjent ma przychód z tzw. innych źródeł.

Sprawa dotyczyła spółki z branży informatycznej, która organizuje konkurs mający na celu zatrudnienie najlepszych specjalistów od IT. Zadaniem uczestnika jest przesłanie zgłoszenia i CV polecanego kandydata. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna – zarówno pracownicy spółki, jak i osoby niezatrudnione. Mogą to być też jej współpracownicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Wyłączone są agencje rekrutacyjne oraz osoby odpowiedzialne w spółce za decyzje związane z zatrudnieniem.

Konkurs na pracownika

Nagrodę otrzymuje ten, kto poleci najwięcej kandydatów, którzy finalnie znajdą zatrudnienie w spółce. Wynosi ona od 10 tys. zł do 20 tys. zł. Spółka zajęła stanowisko, iż nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Uczestnicy mają zapłacić 10-proc. zryczałtowany PIT, którego wnioskodawca jest płatnikiem.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął jednak inne stanowisko w tej sprawie. Uznał, że nagrody mają charakter bliższy wynagrodzeniu za pośrednictwo w procesie zatrudnienia pracownika niż wygranej w konkursie. Nie są bezpośrednim wynikiem rywalizacji. Otrzyma je ten, którego kandydat zostanie wybrany przez spółkę, jeśli ostatecznie podejmie pracę.

Na tej podstawie dyrektor KIS orzekł, że jeżeli uczestnikami konkursu są osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą w postaci pośrednictwa pracy, agencji zatrudnienia itp., to nagrody są ich przychodami z działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT). Spółka nie ma obowiązków płatnika.

Czytaj więcej

Jak opodatkować świadczenia z tytułu uczestnictwa w programach motywacyjnych

Problem ze stawką

Jeśli natomiast uczestnikami konkursu są osoby fizyczne, które:

– nie prowadzą działalności gospodarczej albo

– prowadzą działalność gospodarczą inną niż pośrednictwo pracy, agencja zatrudnienia itp., to uzyskiwane przez nie nagrody będą ich przychodami z tzw. innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ustawy o PIT).

Spółka nie ma obowiązku obliczenia i poboru podatku od nagród, które są przychodami z innych źródeł. Jednak ciążą na niej obowiązki informacyjne na podstawie art. 42a ust. 1 ustawy o PIT.

– Przyznawanie nagród za polecenie kandydata do pracy to stosunkowo nowe zjawisko, które nie zostało uregulowane wprost w przepisach podatkowych. Rozstrzygnięcie dyrektora KIS jest niekorzystne dla uczestników konkursu. Od przychodów z innych źródeł należy zapłacić podatek według skali, czyli stawek 17 i 32 proc., a nie 10 proc. jak od konkursu. Organizator nie ma wprawdzie obowiązków płatnika, ale kwestie podatkowe nie zachęcają do udziału w inicjatywie – mówi Agata Malicka, współwłaścicielka biura rachunkowego.

Numer interpretacji: 0115-KDIT1.4011. 822.2021.1.MT

Do jakiego źródła zaliczyć przychód

Nagrody mogą być rozliczane w różny sposób.

- Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, od dochodów (przychodów) z wygranych w konkursach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. wygranej lub nagrody. Przepisy nie definiują pojęcia konkursu, ale przyjmuje się, że aby dane przedsięwzięcie mogło zostać uznane za konkurs, musi w nim występować element rywalizacji. Powinno mieć regulamin, a wyłonienie zwycięzców (laureatów) powinno być wynikiem bezpośredniej rywalizacji uczestników.

- Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się m.in: alimenty, stypendia, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia. Ustawodawca użył sformułowania „w szczególności", więc katalog przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty. Nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczać również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ustawy – o ile nie są przychodami ze źródeł określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1–8b ustawy o PIT.