Zamknięcie barów, restauracji i innych lokali, w których sprzedawano alkohol, oznaczało, że pozostało im sporo niesprzedanego piwa. W wielu przypadkach jego termin przydatności do spożycia już upłynął i nie nadaje się ono do sprzedaży. Jednak browary zwykle zapłaciły już podatek akcyzowy od takiego piwa, choć – wbrew zasadom tego podatku – nie doszło do jego realnego wprowadzenia na rynek i konsumpcji.

Dlatego minister finansów wydał 23 grudnia rozporządzenie pozwalające browarom odzyskać akcyzę od piwa, które będzie zwrócone i zniszczone. Browar skorzysta ze zwolnienia, obniżając kwotę akcyzy, do której zapłaty jest obowiązany, o akcyzę zapłaconą od zwróconego i zniszczonego piwa.

Podobne rozporządzenie zostało wydane 1 czerwca 2020 r. (DzU, poz. 985), gdy po raz pierwszy doszło do dłuższego zamknięcia barów i restauracji. Wtedy przewidziano, że obniżenie kwoty należnej akcyzy będzie możliwe do 31 grudnia 2020 r. Teraz wydłużono ten termin. Akcyzę od piwa zwracanego w takich okolicznościach będzie można odzyskać do końca szóstego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie odwołany stan epidemii.

Ministerstwo Finansów poinformowało o wydaniu noweli rozporządzenia w komunikacie na swojej stronie internetowej. Wciąż czeka ono na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Nieco wcześniej, bo 18 grudnia, minister wydał inną nowelę do tego rozporządzenia (DzU, poz. 2381). Przewiduje ona, że zwolnienia dla małych browarów (produkujących rocznie do 200 tys. hl piwa) nie stosuje się do podatników, którzy wyłącznie rozlewają piwo wytworzone przez innych producentów.

Dziennik Ustaw z 29 grudnia 2020, poz. 2388