Przepisy nowelizujące od 1 lipca 2021 r. ustawę o VAT wprowadziły wiele nowych rozwiązań, które dotyczą rozliczeń podatku w handlu transgranicznym, realizowanym pomiędzy podatnikiem (przedsiębiorcą) a konsumentem. Ich celem jest walka z brakiem opodatkowania transakcji, w szczególności jeżeli są one realizowane z terytoriów krajów trzecich.

Czytaj także: VAT: zmiany w e-commerce obowiązujące od 1 lipca 2021 roku