W związku z likwidacją spółki jawnej otrzymałem towary (część niesprzedanych środków trwałych, wyposażenia i towarów handlowych). Nie prowadzę samodzielnie działalności gospodarczej. Obecnie zamierzam sprzedać te towary. Czy w przypadku ich sprzedaży powinienem założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów? – pyta czytelnik.

Zgodnie z zasadą zawartą w art. 24a ust. 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe.

Jak przy tym wynika wprost z art. 24a ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy o PIT, obowiązek prowadzenia księgi nie dotyczy osób, które odpłatnie zbywają składniki majątku otrzymane w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki.

Zatem w przypadku sprzedaży tych towarów otrzymanych w związku z likwidacji spółki jawnej, w której czytelnik był wspólnikiem, nie musi on zakładać podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

—Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy