Określanie wartości początkowej środka trwałego (2)

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą pozyskać środki trwałe w drodze darowizny lub w formie aportu. Przysporzenie takie musi zostać odpowiednio zapisane w księgach.

Publikacja: 17.05.2022 18:48

Określanie wartości początkowej środka trwałego (2)

Foto: Adobe Stock

Wartość początkowa środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie, np. w drodze darowizny określana jest w wysokości ceny sprzedaży lub inaczej ustalonej wartości godziwej takiego samego lub podobnego składnika aktywów. Wartość początkową nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego podlegającego amortyzacji ujmuje się drugostronnie jako „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Przychód ten podlega systematycznemu rozliczeniu w czasie, równolegle do odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych), dokonywanych od takiego środka trwałego, zwiększając pozostałe przychody operacyjne. W przypadku środków trwałych otrzymanych częściowo nieodpłatnie, wartość tę pomniejsza się o kwotę przekazanych w zamian środków pieniężnych. Wartość początkową nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego niepodlegającego amortyzacji(np. gruntu) ujmuje się drugostronnie na dzień otrzymania jako pozostały przychód operacyjny.

Pozostało 97% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"